miercuri, 28 octombrie 2009

Important - în atenţia potenţialilor beneficiari pentru Axa III – POS CCE

Comunicat MCSI

Ca urmare a identificării de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a unei potenţiale probleme în armonizarea prevederilor H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu legislaţia europeană în domeniu, pentru a evita nerambursarea cheltuielilor eligibile din cadrul proiectelor finanţabile din fonduri nerambursabile, vă recomandăm să nu utilizaţi criteriul „experienţa /calificarea profesională a experţilor” în etapa evaluării ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică aferente acestor proiecte, asa cum este el prevăzut în art. 15 alin. 1, teza a 2-a din H.G. nr. 925/2006, până la modificarea în mod corespunzător a actului normativ menţionat.

În acest sens ANRMAP recomandă utilizarea criteriului menţionat mai sus doar în etapa de calificare/selecţie a candidaţilor/ofertanţilor în cadrul procedurii de achiziţie publică


Sursa:www.mcsi.ro

marți, 27 octombrie 2009

Un service auto de 180.000 de euro cu bani de la UE

Alba Auto Service, un service auto din Alba-Iulia cu o cifra de afaceri de aproape 50.000 de euro in 2008, a obtinut finantare europeana pentru proiectul "Construire si utilare hala service auto" in valoare de 741.241 lei (176.500 euro).

Banii vor fi folositi pentru constructia unei hale si achizitia utilajelor necesare pentru un service auto. Perioada de implementare a proiectului este martie 2009 - martie 2010. Firma va avea dupa implementarea proiectului un service auto cu cinci posturi de lucru (spatiu pentru cinci masini).

Vrem sa avem un spatiu mai mare, sa oferim o calitate mai buna a serviciilor, la un nivel cat mai ridicat. Acum avem un service mai mic, dar nu ne putem plange. Clienti sunt", spune Dad Daniel, reprezentantul firmei.

Alba Auto Service are in prezent un service auto cu doua posturi de lucru (spatiu pentru doua masini).

Aproximativ jumatate din valoarea totala a proiectului este finantata de firma printr-un credit bancar.

"Acum suntem pe ultima suta de metri cu obtinerea finantarii de la banca, asteptam raspunsul de la Fondul de Garantare. A fost destul de dificil in perioada asta cu obtinerea unui credit", spune Dad.

In afara de cofinantarea de la banca, reprezentantul firmei spune ca nu a intampinat alte mari probleme.

"Nu ne-am confruntat cu probleme mari. Birocratia de la noi iti mai pune piedici, dar e normal. Nu poti obtine oricum si orice", spune Dad.

Alba Auto Service a depus proiectul in iulie 2008 si a primit aprobarea in decembrie 2008. Cererea de finantare a fost semnata in martie 2009. Pregatirile pentru realizarea planului de investitie au inceput inca din 2007, potrivit reprezentantului service-ului auto. In tot acest timp, firma a fost asistata de o firma de consultanta. "Nu se poate face asa ceva fara consultanta de la o firma specializata. Nici vorba". Valoarea totala a comisioanelor platite firmei de consultanta se ridica la aproximativ 5.000 de euro, dintre care 2.500 sunt cheltuieli eligibile, iar inca aproximativ 1.000 de euro reprezinta taxa pe valoare adaugata, explica Dad. "Noi platim din buzunarul nostru in jur de 1.500 de euro. Apreciez ca nu este deloc mult".

In prezent, firma are trei angajati, iar prin implementarea proiectului, firma va crea trei sau chiar patru noi locuri de munca.

Cine ia banii:

Compania: Alba Auto Service, judetul Alba

Obiect de activitate: service auto

Proiectul: "Construire si utilare hala service auto"

Valoarea totala a proiectului: 176.500 de euro

Suma pe care o primesc de la UE: 88.250 de euro

Cifra de afaceri in 2008: 50.000 de euroSursa: http://zf.ro

Finantare pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri - 17 proiecte selectate

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.) a selectat spre finanţare, în urma întrunirii Comitetului de Selecţie, un număr de 9 proiecte (3 proiecte la nivel central şi 6 proiecte la nivel local) depuse în cadrul operaţiunii 3.2.2. “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”, Domeniul Major de Interveţie 2 “Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne”, Axa Prioritară III “TIC pentru sectoarele privat şi public”, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

In cadrul operaţiunii 3.3.2. “Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri”, Domeniul Major de Intervenţie 3 “Dezvoltarea E-economiei”, Axa Prioritară III “TIC pentru sectoarele privat şi public”, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”- POSCCE, Comitetul de Selecţie a selectat spre finanţare un număr de 17 proiecte.
În conformitate cu prevederile ghidului solictantului, în cadrul apelului de proiecte, pe operaţiunea 3.2.2. “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice au fost depuse 37 de proiecte, din care un număr de 36 de proiecte au intrat în procesul de evaluare şi 4 proiecte au fost respinse în etapele premergătoare evaluării tehnico- economice. Comitetul de Selecţie a primit din partea experţilor evaluatori externi în cadrul acestei operaţiuni un număr de 32 de propuneri de proiecte din care au fost selectate spre finanţare 9 proiecte in funcţie de punctajul acordat şi ţinând cont de bugetul alocat apelului.

În cadrul operaţiunii 3.3.2. “Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri”, au fost depuse 29 de proiecte, din care un număr de 28 proiecte au intrat în procesul de evaluare şi 9 proiecte au fost respinse în etapele premărgătoare evaluării tehnico-economice. Comitetul de Selecţie a primit din partea experţilor evaluatori externi în cadrul acestei operaţiuni un număr de 19 proiecte, din care au fost propuse spre finanţare 17 proiecte şi 2 proiecte au fost respinse în funcţie de punctajul acordat şi ţinând cont de bugetul alocat apelului.
Proiectele depuse în cadrul celor două operaţiuni au avut ca solicitanţi autoritatile administraţiei publice centrale şi locale, parteneriate între autorităţile publice centrale, precum şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară în cadrul operaţiunii 3.2.2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”, respectiv IMM-urile, în cadrul operaţiunii 3.3.2. “Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri”.

Valoarea totală a proiectelor selectate în cadrul operaţiunii 3.2.2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informaticeeste de 42.963.087,57 lei, din care grantul propus a fi acordat este de 29.159.343,59 lei. În cadrul operaţiunii 3.3.2. “Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri”, valoarea totală a proiectelor selectate este de 9.935.494 Lei, din care grantul propus a fi acordat este de 5.567.962 Lei.

Sursa: http://www.mcsi.ro

POSCCE: Se simpifica accesarea fondurilor structurale pentru intreprinderile mari!

In continuare va prezentam anuntul oficial al AM POSCCE:

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Economiei Nr. 1903/23.10.2009, AM POS CCE anunţă eliminarea obligativităţii depunerii garanţiei bancare de implementare ( în valoare de 20% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil) pentru proiectele selectate în cadrul Cererii de propuneri de proiecte din anul 2008 pentru operaţiunea „ Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari”.

Această condiţie va fi prevăzută şi în cadrul Ghidului Solicitantului pentru următorul apel aferent acestei operaţiuni.


Sursa: http://amposcce.minind.ro/

marți, 6 octombrie 2009

Cooperativele vor putea primi ajutoare de minimis


Am extins programul de sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii, în cadrul ajutoarelor de minimis pentru dezvoltarea şi modernizarea întreprinderilor, prin includerea în cadrul întreprinderilor care beneficiază de aceste ajutoare şi pe cele din domeniul cooperaţiei”,
a anunţat prim-ministrul Emil Boc.


Şeful Executivului a reamintit că în perioada 2009-2011 se acordă ajutoare de minimis în valoare de 100 de milioane de euro. În anul 2009 – 20 de milioane de euro, în 2010 – 40 de milioane de euro şi în 2011, alte 40 de milioane de euro.

La 20 mai, bugetul schemei de ajutor de minimis, sprijin financiar acordat de stat firmelor aflate în dificultate, a fost majorat de 20 de ori, de la cinci milioane de euro la 100 de milioane de euro. Înregistrarea cererilor a început la 16 martie 2009 (sesiunea din acest an) şi se va încheia odată cu epuizarea bugetului destinat acestor ajutoare.

Premierul a precizat că în acest an pot fi angajate toate cele 100 de milioane de euro disponibile, urmând ca plăţile să respecte eşalonarea precizată.

Finanţele au stabilit un plafon în jurul căruia să se încadreze finanţarea pentru IMM-uri în fiecare an.Valoarea maximă a ajutorului de minimis este de 200.000 de euro pe trei ani, dar pentru firmele din transportul rutier acesta nu poate depăşi 100.000 de euro.

v96dc842zt

S-a lansat proiectul POSDRU -„Profesorul - creator de soft educaţional"

Proiectul strategic „Profesorul - creator de soft educaţional" care urmează a se implementa în perioada septembrie 2009 - septembrie 2011 (24 de luni).
Proiectul a primit finanţare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, conform contractului de finanţare - POSDRU/57/1.3/S/34533.

Obiectivul general al proiectului vizează elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare.
Absolvenţii programului de formare vor primi atestate profesionale purtătoare de credite transferabile. Grupul ţintă este constituit din 1500 de profesori din învăţământul preuniversitar.

Prin îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului se urmăreşte, în principal, dezvoltarea de noi competenţe în vederea elaborării şi realizării propriilor aplicaţii de soft educaţional pentru 1500 de cadre didactice, prin formarea acestora în cadrul proiectului.
De asemenea, se are în vedere îmbunătăţirea capacităţilor de a utiliza metode interactive de predare-învăţare pentru a contribui la formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor şi asigurarea unui înalt nivel de calificare pentru cadrele didactice din grupul ţintă. La ora actuală, softul educaţional este integrat în structura unui demers tradiţional, dar direcţia de mişcare facilitată de TIC este de la centrarea pe predare/pe activitatea profesorului la centrarea pe elev, pe învăţare, pe construirea de către elev a cunoaşterii.

Prin validarea unor modele viabile de dezvoltare socio-profesională în context nonformal, proiectul va contribui la formarea competenţelor cadrelor didactice de a construi situaţii de învăţare semnificative, de a rezolva problemele care apar în activitatea profesională, de a accesa informaţia şi de a o utiliza eficient, în contextul dezvoltarii accelerate din ultimii ani a tehnologiilor şi serviciilor bazate pe acestea.

Sursa:edu.ro

joi, 1 octombrie 2009

Cererea de Proiecte nr.5/2009! - AM PODCA

AM PODCA a lansat Cererea de Proiecte nr.5/2009, si anume "Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor, etc.", avand termenul limita de depunere 8 decembrie 2009.

PODCA: AP1 "Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice", DMI 1.3 "Imbunatatirea eficacitatii organizationale"


Obiectivele programului
Obiectivul specific este acela de a sprijini imbunatatirile de structura si proces care contribuie la eficacitatea organizationala.

Solicitanti eligibili
Pot depune proiecte in cadrul acestei cereri de proiecte urmatoarele institutii:
- Ministere (inclusiv Institutiile Prefectului);
- Autoritati ale administratiei publice locale;
- Structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale;
- Asociatiile de dezvoltare intercomunitara;
- ONG-uri cu activitati relevante in domeniul administratiei publice;
- Universitati.

Activitati eligibile:
- Dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricula si materiale didactice) in domenii relevante pentru administratia publica, cum ar fi achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor etc;
- Consultanta si studii pentru realizarea de analize/diagnoze institutionale si implementarea propunerilor rezultate;
- Schimbul de bune practici si aplicarea pe scara larga a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte si stagii practica in scopul imbunatatirii calitatii si eficientei furnizarii serviciilor.

Conditii de finantare
Cererea de proiecte are alocata o suma de 20.000.000 lei. Durata proiectelor in cadrul acestei cereri de proiecte trebuie sa fie de minim 6 luni, dar nu poate sa depaseasca 18 luni.

Proiectele depuse trebuie sa fie de minim 400.000 lei si de maxim 1.200.000 lei (valoarea totala eligibila a proiectului, fara TVA).

Termene limita
Termenul limita de depunere al proiectelor este 8 decembrie 2009.