miercuri, 17 februarie 2010

Garantii de stat pentru autoritatile locale care acceseaza fonduri comunitare!!

Guvernul va adopta OUG privind garantiile de stat pentru autoritatile locale care acceseaza fonduri comunitare
Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta prin care autoritatile locale vor putea utiliza garantii de stat pentru dezvoltarea de programe prin accesarea de fonduri europene, a declarat prim-ministrul Emil Boc.
Acest document se refera la: guvern, garantii de stat, OUG, fonduri comunitare, autoritati locale
guvern, garantii de stat, OUG, fonduri comunitare, autoritati locale

Prezent la o reuniune pe teme legate de doctrina popular europeana, Boc a mentionat ca Executivul va lua aceasta decizie.

"Maine (17 februarie 2010) vom aproba in Guvern o ordonanta prin care sprijinim autoritatile locale care aduc bani europeni sa poata utiliza garantiile guvernamentale pentru plata cofinantarii, a contributiei lor la fondurile europene", a spus Boc.

Saptamana trecuta, prim-ministrul Boc a informat reprezentantii unor firme de consultanta in domeniul accesarii fondurilor europene ca Ministerul Finantelor Publice pregatea un proiect de act normativ pentru acordarea de garantii de stat prin care sa sprijine autoritatile locale in accesarea fondurilor comunitare.

"Ministerul Finantelor are in pregatire un act normativ care sa sprijine autoritatile locale in privinta prefinantarii sau cofinantarii proiectelor europene prin utilizarea instrumentului garantiilor guvernamentale. Adica, acolo unde nu exista suficiente resurse financiare din partea autoritatilor, pentru a avea partea noastra de cofinantare a proiectului, utilizand instrumentul garantiilor statului, acest lucru va putea fi realizat pentru a ridica gradul de absorbtie a fondurilor comunitare", a spus Boc, pe 11 februarie.
Sursa: Portalul National de Administratie Publica

luni, 15 februarie 2010

Statul va rambursa TVA-ul catre beneficiarii proiectelor FEADR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) va rambursa din bugetul de stat Taxa pe Valoarea Adaugata, pentru beneficiarii care au TVA nerecuperabila (nedeductibila).

Prin FEADR rambursarea taxei pe valoarea adaugata nu este considerata o cheltuiala eligibila, astfel decontarea acestor sume va fi facuta din Bugetul de stat.

In categoria solicitantilor care isi vor putea deconta aceasta cheltuiala, impreuna cu unitatile administrativ-teritoriale si asociatii ale acestora, constituite legal, sunt incluse si ONG-urile cu personalitate juridica, daca acestea sunt inregistrate ca neplatitoare de TVA.

In cel mai scurt timp APDRP va solicita beneficiarilor sa incheie un Act aditional la Contractul de Finantare in care va fi precizata valoarea TVA aferenta proiectului si care va fi rambursata in urma unor cereri de plata.

Totodata, aceasta facilitate va fi aplicata tuturor contractelor viitoare, daca beneficiarii se incadreaza in categoriile mentionate mai sus, mai precis cei ce sunt mentionati la articolul 32 din Ordonanta de Urgenta nr. 74/2009.

Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

joi, 11 februarie 2010

Subvenţii europene pentru zonele montane defavorizate din Mehedinţi

Fermierii din 11 localităţi mehedinţene, situate în zona montană defavorizată, la altitudini cuprinse între 400 şi 600 metri, vor beneficia în această primăvară de subvenţii europene de peste un milion de euro.
Reprezentantul Centrului Mehedinţi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA), ing. Constantin Chiosa, a declarat miercuri, că fermierii primesc un sprijin de 140 euro pentru un hectar de teren agricol, în baza criteriilor specifice de acordare a plăţilor compensatorii pentru zona montană defavorizată.

"Sumele alocate sunt utilizate pentru întreţinerea păşunilor şi fâneţelor, pentru execuţia lucrărilor hidroameliorative", a precizat Chiosa. Pe raza localităţilor Godeanu, Ilovăţ, Cireşu, Balta, Baia de Aramă, Ponoarele, Isverna, Podeni, Dubova, Eşelniţa şi Obârşia Cloşani sunt identificate şi cuprinse în listele unităţilor administrativ-teritoriale circa 10.000 hectare astfel de suprafeţe. AGERPRES


Sursa:administratie.ro

BT va finanţa proiecte de 100 mil. euro din fonduri UE

Banca Transilvania va finanţa proiecte în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro din fonduri europene, nerambursabile, destinate intreprinzătorilor, susţin oficiali ai băncii.

"Cred că în primele 10 luni ale acestui an vom ajunge la o finanţare de aproximativ 100 de milioane de euro", a declarat pentru capital.ro Robert Rekkers, directorul general al BT.

De asemenea, astăzi, Banca Transilvania a lansat o platformă de servicii destinate exclusiv beneficiarilor fondurilor primite de la Uniunea Europeană.

"Am prefera ca proiectele care beneficiază de noua platformă de servicii să aibă o valoare medie de până la 2,5-3 milioane euro, dar nu avem stabilite limite. Până în prezent Banca Transilvania a finanţat proiecte pe partea de fonduri europene în valoare de circa 200 milioane lei", a afirmat Leonard Cornoiu, directorul Departamentului programe europene din cadrul BT.

Leonard Cornoiu susţine că, de la aderarea la Uniunea Europeană, România nu a reuşit să absorbă mai mult de 10% din fondurile puse la dispoziţie, în contextul în care statul are oportunitatea de a utiliza peste 30 miliarde euro până în 2013.

Referitor la platforma lansată astăzi, Vasile Puşcaş, consilier pentru programe europene al BT, a declarat că "În această platformă de soluţii, Banca Transilvania vine cu o strategie care se mulează perfect pe profilul pieţei europene. Este un prim pas pentru dezvoltarea în timp a parteneriatelor europene: sector privat - sector bancar - sector public".

Sursa:capital.ro

miercuri, 10 februarie 2010

Infiintarea unui restaurant in mediul rural

PROGRAM PNDR - MASURA 312 "SPRIJIN PENTRU CREAREA SI DEZVOLTAREA DE MICRO-INTREPRINDERI"


Cod CAEN : 5610 Restaurante (*exclusiv restaurante)

Nota*: Proiectul (investitia) se va realiza în mediul rural

Beneficiarii eligibili 

- Micro-intreprinderile(atât cele existente cât si cele nou înfiintate);
- Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi, iar in situatia in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale cererii de finantare


Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

- Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor în scop
productiv – pentru efectuarea activitatii vizate de proiect- precum si constructia de
cladiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje
etc., inclusiv achizitionarea în leasing a acestora);
NOTA*Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ.

- Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea în leasing a acestora

Cheltuieli neeligibile

• Impozite si taxe fiscale;
• Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie;
• Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
• Cheltuieli pentru cumpararea de echipament second – hand;
• Achizitionarea de teren/cladiri;
• Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de
transport în numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si
activitate principala, prevazuta prin proiectul pentru care se solicita sprijin ;
• Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
• TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv
suportat de catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art.71
(3), lit. a) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
• Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare
asociate contului euro APDRP;
• Contributia în natura;
• Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima
de asigurare etc.
• Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a
planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate;
• Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;


Conditii de finantare

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 Euro, iar ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în sectorul transportului rutier;
200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi
Valoarea minima eligibila al unui proiect este de 5.000 Euro.

Fonduri UE pentru servicii de catering

- Programul Operational Regional DMI 4.3-


Investitii in servicii de catering
Cod CAEN - 5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente


Criterii de eligibilitate

Tipul solicitantului
Solicitantul este microîntreprindere care desfasoara activitate în domeniul serviciilor de alimentatie(catering), înfiintata ca societate comerciala sau societate cooperativa .

Nota*: Proiectul (investitia) se va realiza în mediul urban.

Microîntreprinderea îndeplineste cumulativ urmttoarele conditii:
- a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin un an fiscal
- a obtinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare.

Solicitantul NU se încadreaza într-una din situatiile de mai jos:
a) este în stare de insolventa, conform prevederilor Legii nr. 85 din 2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una din situatiile prevazute la lit. b);
d) nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, alte impozite si taxe aferente salariilor sau alte obligatii catre bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
e) este declarat într-o situatie grava de încalcare contractuala pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate printr-un contract / acord de finantare din fonduri publice;
f) a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. împotriva careia nu se poate face recurs)
g) a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene
h) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei si acest ordin nu a fost deja executat*);
i) împotriva lui a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare iar acest ordin nu a fost deja executat;
j) este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004**);

Solicitantul trebuie sa aiba capacitatea financiara pentru a implementa proiectul
- Solicitantul are capacitatea de a asigura contributia proprie minima de 30% din valoarea eligibila a proiectului
Finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului în conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Proiectul vizeaza dezvoltarea microîntreprinderii

Activitati eligibile

Activitatile eligibile în cadrul proiectului sunt:
- Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, servicii- utilaje de bucatarie si utilaje conexe, constructia spatiului de preparare alimente
- Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software);
- Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii/ constructii ale microîntreprinderilor
- Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
- Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

Valoarea totala a proiectului

Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa între echivalentul în lei a 20.000 si 500.000 euro, la cursul Inforeuro valabil la data depunerii cererii de finantare. numai pentru proiecte care implica executia de lucrari).
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile este de 200.000 euro sau 70% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile
Activitatile propuse spre finantare în cadrul proiectului nu au mai fost finantate din fonduri publice în ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare

Proiectul nu a mai beneficiat de finantare publica în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri / aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.

Perioada de implementare a proiectului

Perioada de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute în cadrul proiectului) nu depaseste data de 31.07.2015

marți, 9 februarie 2010

Fonduri europene pentru producerea energiei electrice si termice din surse regenerabile

POSCCE Axa 4

DMI 2- “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea
energiei verzi”, operatiunea: „Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de
energie
 Solicitanti eligibili
Sunt eligibili solicitantii din urmatoarele categorii:

o Autoritatile administratiilor publice locale, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (constituite conform
prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare);
o Societati comerciale care se încadreaza în categoria întreprinderilor mici, mijlocii si mari;
o Societati comerciale care se încadreaza în categoria microîntreprinderilor înregistrate în localitatile urbane(al caror sediu social este amplasat în localitatile urbane).

Activitati eligibile:

Proiectele finantate în cadrul acestei operatiuni pot fi de tipul:

o proiecte de realizare de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, atât pentru consumul propriu cât si pentru furnizarea de energie în reteaua de transport si distributie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (biomasei, a resurselor micro hidroenergetice, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile)
o proiecte de modernizare a capacitatilor de producere. Se finanteaza inclusiv proiecte de cogenerare prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (se accepta numai proiectele de cogenerare pe baza utilizarii exclusiv a RES).

Urmatoarele activitati prevazute în proiect sunt eligibile :
- Achizitionarea si amenajarea terenului în scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului;
- Constructii si instalatii aferente constructiilor;
- Achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua;
- Organizarea de santier (numai în cazul proiectelor care nu intra sub incidenta ajutorului de stat);
- Racordarea la reteaua Sistemului Electroenergetic National în aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public).
Activitatea de producere a biocombustibilului este eligibila numai daca este realizata în scopul producerii de energie.

Cheltuieli eligibile:
1. Cheltuieli pentru achizitia de teren (conform HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, art 6,alin (1)).
2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului în vederea pregatirii amplasamentului, daca sunt strict legate de realizarea proiectului, precum: demolari; demontari; dezafectari; defrisari; evacuari materiale rezultate; devieri retele de utilitati din amplasament; sistematizari pe verticala; drenaje; epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa etc.
3. Cheltuieli pentru investitia de baza - sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în
obiectivul de investitie si sunt desfasurate pe obiecte de constructie, cu respectarea
caracterului de investitie initiala asa cum este definita prin Schema de ajutor de stat.101

Delimitarea obiectelor se face de proiectant.
a) cheltuieli pentru constructii si instalatii legate de constructii, pe obiecte de constructie
(cladiri; constructii speciale; instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice,sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului investitiei);
b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile
functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora, desfasurate pe obiecte de constructie, numai daca sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regasesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizari;
c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj desfasurate pe obiecte de constructie;
d) cheltuieli pentru utilaje si echipamente fara montaj precum si echipamente de transport tehnologic, desfasurate pe obiecte de constructie.
e) Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (aplicatii informatice, licente, brevete,
know-how sau alte cunostinte tehnice nebrevetate).

În cazul întreprinderilor mari asa cum sunt definite prin Schema de ajutor de stat cheltuielile pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

o Cheltuielile de racordare la reteaua de transport/distributie sub forma de teren, constructii, echipamente si instalatii, efectuate în vederea evacuarii energiei, sunt eligibile numai în masura în care se refera la constituirea de active imobilizate proprii.
o Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile daca activele achizitionate sunt noi.

Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active necorporale sunt eligibile daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a. sa fie utilizate în exclusivitate în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;
b. sa fie considerate active amortizabile;
c. sa fi fost achizitionate de la un tert, în conditii de piata;
d. sa fie incluse în categoria activelor proprii firmei si sa ramâna în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel putin 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM.

Cheltuielile legate de terenuri, constructii, echipamente, instalatii si utilaje sunt eligibile numai daca sunt incluse în valoarea activului respectiv si se regasesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizari. Urmatoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata transportului si manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achizitiei bunului respectiv de natura constructiilor, echipamentelor, instalatiilor si utilajelor si sunt cuprinse în costul de achizitie al acestor active.

Exemple de cheltuieli care NU sunt eligibile în cadrul acestei operatiuni:

o taxa pe valoarea adaugata;
o dobânda si alte comisioane aferente creditelor;
o cheltuielile cu amortizarea;
o achizitia de echipamente second-hand;
o amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
o costurile pentru operarea obiectivelor de investitii.
o Cheltuielile aferente achizitiei sub forma leasingului nu sunt eligibile.
o Cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate în regie proprie nu sunt eligibile

Gradul de cofinantare:

În cazul solicitantilor întreprinderi, valoarea asistentei nerambursabile acordata pentru un proiect, ca procent din cheltuielile eligibile, se calculeaza conform plafoanelor ajutorului de stat, astfel:

o pentru întreprinderi mici si microîntreprinderi: 70%, cu exceptia proiectelor localizate în regiunea Bucuresti- Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 60% ;

o pentru întreprinderi mijlocii: 60%, cu exceptia proiectelor localizate în regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 50%;
o pentru întreprinderi mari 50%, cu exceptia proiectelor localizate în regiunea Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 40%.

Beneficiarul va suporta, pe lânga contributia proprie la costurile eligibile ale proiectului si costurile neeligibile. De asemenea, beneficiarii trebuie sa-si asigure finantarea cheltuielilor aferente proiectului, pâna la rambursarea cheltuielilor efectuate în timpul fazelor de executie a proiectului din fonduri UE.


Valoarea totala a proiectului:

- Valoarea maxima a finantarii nerambursabile care poate fi acordata pentru un proiect este de 80 milioane lei.
- Valoarea totala a proiectelor trebuie sa fie cuprinsa între 400.000 lei si echivalentul în lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF, inclusiv TVA) a 50.000.000 euro.

Pentru aceasta Cerere de propuneri de proiecte se vor aloca din fondurile POS CCE 100 milioane euro,echivalent în lei la cursul Inforeuro de la data lansarii cererii de propuneri de proiecte.

Prefinantare:

Valoarea maxima a prefinantarii, pentru beneficiari autoritati publice locale/asociatii de dezvoltare intercomunitara, este de 30% din valoarea eligibila a contractului de finantare.
Valoarea maxima a prefinantarii, pentru beneficiari care intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat este de 35% din valoarea totala a finantarii nerambursabile.

Durata de implementare a proiectului trebuie sa fie de maximum 4 ani de la semnarea Contractului de finantare si sa nu depaseasca data de 31.07.2015.

vineri, 5 februarie 2010

Rata de absorbtie a urcat la 11%!!

Plati de 155 milioane lei pe proiectele cu fonduri europene, in ianuarie.


Sumele rambursate beneficiarilor de fonduri UE pe proiecte, plus avansul acordat pe proiecte (adica in ansamblu, ceea ce Ministerul Finantelor Publice denumeste plati) au insumat aproape 155 milioane lei in ianuarie. In total, platile efectuate incepand cu 2007 insumeaza 2,66 miliarde lei, adica 11% din alocarea UE pe perioada 2007-2009.
Tabelul cu situatia la zi a proiectelor si platilor poate fi consultat aici.

Raportat la fondurile alocate in 2007-2009, rata de absorbtie este 11%, iar raportat la alocarea 2007-2010, raportul este de 7,16% - dupa cum se observa din tabelul cu datele valabile la finalul lunii ianuarie, publicat de catre Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS).

Spre comparatie, 155 de milioane de lei poate fi valoarea a doua proiecte de infrastructura regionala de valoare medie.

In ultima luna, numarul proiectelor depuse a crescut cu 422, din care cele mai multe pe Programul Operational Regional. Numai 22 de proiecte au fost aprobate, in ianuarie si numarul contractelor semnate a fost de 39.