joi, 25 martie 2010

Fonduri pentru IMM - Dezvoltarea si modernizarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata


GUVERNUL ROMÂNIEI PRIN
AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SPRIJINA OPERATORII ECONOMICI, SOCIETATI COMERCIALE SI SOCIETATI COOPERATIVE PRIN PROGRAMUL DE DEZVOLTARE SI MODERNIZARE A ACTIVITATILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA


Prin Decizia Presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 68/08.03.2010, publicata în Monitorul Oficial nr. 185 din 22.03.2010, a fost aprobat Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata.

Obiectivul Programului
Obiectivul principal al Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, denumit în continuare Program, îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societati comerciale si societati cooperative, prin facilitarea accesului la achizitionarea de masini, utilaje, instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, în scopul îmbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de noul statut al României de stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.


Bugetul Programului
Bugetul Programului pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile pentru anul 2010 este de 5.000.000 lei.


Beneficiari eligibili
Beneficiarii de alocatii financiare nerambursabile în cadrul Programului sunt operatorii economici (întreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune în legislatia nationala Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicata în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societati comerciale, societati cooperative)

Activitati eligibile
Alocatia financiara nerambursabila se acorda pentru urmatoarele categorii de activitati eligibile:

a) achizitionarea de tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, monitor, imprimanta/multifunctionala, licente necesare desfasurarii activitatii, inclusiv sisteme portabile);
b) achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
c) achizitionarea de cântare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
d) achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
e) achizitionarea de masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor în cadrul codului CAEN Revizuit 2 pentru care a solicitat finantare;
f) achizitionarea de electro si motostivuitoare;
g) achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare (francize) ;
h) achizitionarea de mobilier, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale pentru activitatile specifice activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
i) achizitionarea de mijloace de transport marfa pentru activitatile specifice activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
j) certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii muncii/sigurantei produselor alimentare, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sisteme de management al calitatii);SR-EN-ISO 14001:2000 (sisteme de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (managementul sigurantei produselor alimentare); OHSAS 18001:2008 (managementul sanatatii si securitatii ocupationale);
k) certificarea unui sistem integrat de management al calitatii ( ex: calitate / mediu; calitate / siguranta produselor alimentare;calitate/sanatatea si securitatea muncii;calitate/mediu/siguranta produselor alimentare;calitate/mediu/sanatatea si securitatea muncii).


Tipul de ajutor financiar
Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocatiei financiare nerambursabile de maximum 60% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 80.000 lei pentru fiecare beneficiar.


Sesiune de depunere
În perioada 08.04.2010, ora 9.00 pâna în data de 12.04.2010, ora 20.00

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu