marți, 30 iunie 2009

Infiintare/modernizare ferma de porci

Program finantat de:

FONDUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA (FEADR)
MASURA 121 – MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE


Ferma de porciSOLICITANTI ELIGIBILI

# Persoana fizica autorizata
# ferma porcine Asociatie familiala
# Societate nume colectiv
# Societate comandita simpla
# Societate pe actiuni
# Societate comandita pe actiuni
# Societate raspundere limitata
# Societate agricola
# Societate cooperativa agricola
# Grup de producatori
# Cooperativa agricola

Obs:
(1) Solicitantul trebuie sa fie persoana fizica sau juridica romana, cu capital privat 100%. Actionariatul poate fi atat roman, cat si mixt sau integral strain.
(2) Sunt acceptate si societatile nou infiintate.
(3) Pentru societatile cu istoric, rezultatul operational al anului precedent trebuie sa fie pozitiv.

Nota
Pentru a investi intr-o ferma de porci cu fonduri europene codul CAEN principal al activitatii este 0146–‘Cresterea porcinelor’

ACTIVITATI / CHELTUIELI ELIGIBILE


Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, inclusiv cele pentru protectia mediului; Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri; Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate;
Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei (numai daca 50% din materia prima este produsa in ferma proprie, rezultatul procesarii este tot un produs din nexa 1 la Tratatul de Instituire a CE, iar agricultura reprezinta si ramane activitatea de baza), cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica; Investitii necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare; Consultanta si proiectare (max.10% din VEI pt. proiecte ce prevad constructii si max.5% din VEI pt. proiecte care nu prevad realizarea de constructii).

VALOARE GRANT /PROIECT

# Pentru 2009: grant 1.000.000 Eur (50% din VEI);

Obs: procentul creste pt. tineri sub 40 ani (+5%), zone cu handicap natural (+10%), investitii pt. protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (+25%);
# grant 1.500.000 Eur (50% din VEI) pt. proiecte care includ si investitii pt. producerea si utilizarea energiei regenerabile;
# grant 2.000.000 Eur (50% din VEI) – pt forme asociative.v Pt. 2010:
# grant 800.000 Eur (40% din VEI);

Obs: procentul creste pt. tineri sub 40 ani (+10%), zone cu handicap natural (+10%), investitii pt. protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (+25%);
# grant 1.200.000 Eur (40% din VEI) pt. proiecte care include si investitii pt. producerea si utilizarea energiei regenerabile;
# grant 1.600.000 Eur (40% din VEI) – pt forme asociative.


Perioada 2010-2013:
# Pentru sectoarele la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 800.000 Euro. Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare;
#
# 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
#
# 25% numai pentru anul 2010, pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01. 2007. Valoarea maxima eligibila va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.200.000 Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.

Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.600.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia;
Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri pentru operatiunile prevazute la art. 36 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat in intelesul art. 87 (1) din Tratat, sau cu alta contributie a statului membru, daca o astfel de cumulare ar conduce la depasirea intensitatii maxime a sprijinului stipulata de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii contractului de finantare de catre Agentia de plati.

AVANS ACORDAT

Pemtru anii 2009-2010 valoarea avansului poate fi pana la 50% din valoarea nerambursabila

Finantari eligibile:
ferme de porci,microferme de porci,cresterea porcinelor

Un comentariu:

  1. buna ziua as dori sa-mi trimiteti pe e-mail costul pentru intocmirea dosarului privind infintarea unei ferme de porci de 3000 de capete adresa mea de e-mail este maridogimpex@yahoo.com va multumesc

    RăspundețiȘtergere