miercuri, 24 iunie 2009

NOU!!! "Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare "

Obiectivul Programului il constituie stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.


Bugetul Programului
Bugetul alocat pentru anul 2009 este de 4.500 mii lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile.


Programul se va derula in 2 etape:
- etapa I - cursuri gratuite de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC pentru dezvoltarea competentelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard impreuna cu Management Systems International si McBeer&Co care se va desfasura pe parcursul a 9 zile calendaristice.
- etapa a II-a reprezinta implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri.


Beneficiari eligibili
Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice si societati comerciale (microintreprinderi), care indeplinesc cumulativ, la data completarii on-line a formularului de inscriere, criteriile de eligibilitate specifice Progamului.


Tipul de ajutor financiar
In cadrul etapei a II-a se finanteaza cele mai bune Planuri de Afaceri prin urmatoarele scheme de finantare:


a) Schema de finantare cu credit bancar:
Alocatie Financiara Nerambursabila [ maxim 49% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii , dar nu mai mult de 60.000 lei/beneficiar;
- credit bancar - maxim 41% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar - acordat de catre institutia de credit partenera. Institutia de credit partenera poate acorda finantare si pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului de investitii;
- contributie proprie - minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii.


b) Schema de finantare fara credit bancar:
Alocatie Financiara Nerambursabila - maxim 49% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii, dar nu mai mult de 60.000 lei/beneficiar;
- contributie proprie - minim 51% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii.

In cadrul etapei a II- a se finanteaza urmatoarele tipuri de cheltuieli:


1. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru - inclusiv software-ul aferent, subgrupa 2.1, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare);
2. Aparate si instalatii de masura, control si reglare (subgrupa 2.2 conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare);
3. Mijloace de transport auto pentru marfuri (subclasa 2.3.2.2 conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare);
4. Licente, brevete, marci, francize, etichetare ecologica;
5. Taxe pentru infiintare societate comerciala la Registrul Comertului (doar pentru aplicanti persoane fizice).


Sursa: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu