marți, 30 iunie 2009

O premieră în România: Fondul de Risc, sprijin pentru IMM-uri!!!Fondul de Risc este o premiera pe piata româneasca si are ca scop sprijinirea IMM-urilor, in special a celor cu capital inovativ, a spus joi, la o conferinta de presa, Constantin Nita, ministrul IMM-urilor, comertului si mediului de afaceri, care a mai precizat ca Fondul va fi operational din ianuarie 2010.

Denumit Romanian Equity and Development Finance, acesta are ca obiect de activitate investitiile in IMM-uri eco-inovative, IMM-uri cu potential de dezvoltare si internationalizare si IMM-uri care investesc pentru valorificarea economica a rezultatelor cercetarii si inovarii, stimularea investitiilor cu componenta de transfer tehnologic, stimularea cercetarii si inovarii cu finalitate economica si a investitiilor creatoare de locuri de munca, stimularea fondurilor structurale.

Fondul de Risc este o institutie financiara nebancara si are un capital social de 50 de milioane de euro, la care participarea statului român este de maximum 45%, respectiv 22,5 milioane de euro.

“Restul actionarilor vor fi banci, institutii financiare nebancare, precum fondurile de creditare si vor putea subscrie de indata ce Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor Publice isi vor da acceptul asupra acestei initiative, iar legea va fi votata de parlament, unde va ajunge in septembrie”, a spus Constantin Nita, care a mai subliniat ca din piata vin semnale de interes fata de o asemenea posibilitate de investitii.

Nici unul dintre viitorii actionari nu va putea avea o cota de participare la capital mai mare de 20%.

Fondul este administrat de catre un consiliu de supraveghere si un directorat, iar eventualul profit va majora capitalul social, pentru a spori solvabilitatea Fondului de Risc.

IMPORTANT!!!-Doina Surcel, director in Ministerul Dezvoltarii Regionale: Cheltuielile in cadrul proiectelor sunt rambursate in maxim 30 de zile!!!!Directorul general pentru Autorizare si Plati, pentru Programul Operational Regional, Doina Surcel, a declarat pentru HotNews.ro ca procedurile pentru decontarea cheltuielilor au fost simplificate si sumele sunt rambursate beneficiarilor in maxim 30 de zile. Vestea proasta este ca proiectele deje contractate, ale companiilor private, nu pot primi prefinantare, cu toate ca
initial se anuntase acest lucru.

Fragmente interviu:

Prefinantarea pentru companii private, cu proiecte deja semnate, nu este posibila

* Referitor la domeniul POR 4.3. - sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor, a fost publicata o Ordonanta prin care beneficiarii privati pot primi o prefinantare de 35% din costurile eligibile, pe baza unei scrisori de garantie bancara.
* dar avand in vedere ca pe aceasta componenta, precum si pe domeniul 5.2. (companii private) proiectele se desfasoara sub incidenta unor scheme de ajutor de stat "de minimis", pentru a nu avea probleme cu Consiliul Concurentei, este nevoie de o modificare oficiala a acestor scheme, pentru a se include acest lucru in descrierea schemei de ajutor de stat.
* astfel, pentru proiectele deja semnate, schemele fiind in vigoare in forma actuala, nu pot fi aplicate proiectelor deja semnate.
* dar, odata cu lansarea noilor linii de finantare, la sfarsitul lunii iulie, cei care vor semna contracte vor putea sa primeasca prefinantare de pana la 35%
* Conditiile vor fi precizate in Normele metodologice la Ordonanta 64/2009, care vor fi publicate in aproximativ 2 saptamani.

Beneficiarii si consultantii se plang ca ADR-urile solicita documente suplimentare. Este in regula sa existe astfel de solicitari?

* Sfat pentru beneficiari: trebuie sa ataseze la o cerere de rambursare toate documentele care sa vina in sprijinul cheltuielii pe care au facut-o. Ei trebuie sa demonstreze ca aceasta cheltuiala a fost reala si documentele pot fi verificabile
* Astfel, toate documentele contabile financiare care sunt tilizate in mod obisnuit nu sunt altele decat cele curente si cele solicitate de legislatia in vigoare.
* Ce poate sa apara ca o particularitate, poate trebuie niste clarificari - in sensul ca poate lipseste un document pe care beneficiarul a uitat sa-l ataseze sau nu l-a avut -
* am observat si eu din ce scriu consultantii, sa nu considere ca o imp[ovarare, fiindca nu se cere altceva decat cere legislatia
* Toate aceste clarificari sunt in sprijinul de a de demonstra sustinerea acelei cheltuieli. Cel putin, Autoritatea de Management asa a instruit toate Organismele Intermediare.
* Aceasta simplificare nu ar trebui sa fie gresit inteleasa de catre beneficiari. Atata timp cat deruleaza proiexctele conform legislatiei, nu li se pot cele alte tipuri de documente.

La nivelul Autoritatii de management pentru POR se asigura fondurile necesare rambursarii cheltuielilor inainte de ajunge solicitarea de rambursare la noi.

* Noi solicitam o notificare organismelor intermediare prin care sa ne spuna ce solicitari sunt, noi asiguram fondurile astfel incat dupa ce ajunge la noi cererea si este verificata sa se poata face plata imediat.
* Practic, rambursarea ar trebui facuta dupa ce aceasta cerere trece si pe la Autoritatea de Certificare si Plata. Noi vom rambursa aceste sume inainte de certificarea acestei autoritati. Le verificam, le autorizam, le decontam si ulterior trimitem noi declaratia de cheltuieli.
* S-a redus acest termen.
* Daca beneficiarii respecta graficele de cereri de rambusrae asa cum le-au pus in contract ne ajuta, fiindca facem aceste estimari in functie de acele grafice.
* Autoritatea de management are ca termen maxim de verificare 30 de zile.
* Depinde si de complexitatea cererii de rambursare, verificarea va dura mai mult cand este verificata achizitia publica, ulterior daca este un contract mare, nu va mai sta in niciun caz 30 de zile.
* Avem cazuri concrete in care rambursarea a stat la organismul intermediar 2 saptamani, si inca o saptamana la noi.sursa: www.hotnews.ro, click aici pentru detalii

Achizitii utilaje constructii

FINANTAT DE:

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE(POS CCE)
AXA 1 – D.1.1. – “Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM”


Achizitii utilaje constructiiDOMENII FINANTATE

B – Industria extractiva (cu exceptia CAEN 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099);
C – Industria prelucratoare (cu exceptia CAEN 101 110, 120, 191, 192, 2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 332);
E – Distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (cu exceptia CAEN 360, 370, 381, 382, 390)
F – Constructii (cu exceptia CAEN 411, 4399).

Nota
Eligibilitatea unei activitati nu este echivalenta cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activitati. În cadrul proiectelor pentru care se solicita finantare toate activitatile (codurile CAEN) trebuie sa fie eligibile.
NU se finanteaza activitatea de constructie fara cea de achizitionare de echipamente, sau doar activitatea de instruire a personalului operativ fara achizitionare de echipamente, dar se finanteaza proiectele care implica numai achizitionarea de echipamente/tehnologii.
NU se finanteaza activitatea de achizitie de teren fara cea de constructie si fara cea de achizitionare de echipamente.

SOLICITANTI ELIGIBILI

- Intreprinderi mici sau mijlocii in conformitate cu Legea nr. 346/2004, modificata de Legea nr. 175/2006;
Nu sunt eligibile în cadrul acestei cereri de proiecte microîntreprinderile, organizatiile neguvernamentale, persoanele fizice si asociatiile familiale.
Obs: (1) Sunt acceptate doar societati cu istoric, ce au desfasurat activitate in anul anterior (cel putin incepand cu 01.01.2007), iar rezultatul operational al anului precedent trebuie sa fie pozitiv.

ACTIVITATI / CHELTUIELI ELIGIBILE

1. Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie)
2. Extinderea unui amplasament existent pt. cresterea capacitatii de productie;
3. Diversificarea productiei prin lansarea de noi produse sau servicii;
4. Modernizarea intreprinderii

CHELTUIELI ELIGIBILE:

a) Achizitie de teren (max.10% din VIB)
(b) Cladiri si instalatii aferente: constructie/modernizare/achizitie cf.HG 759 (max.50% din VIB)
(c) Achizitia de bunuri (echipamente, instalatii);
(d) Achizitie de imobilizari necorporale (patente,licente, brevete, software);
(e) Consultanta si proiectare (max.10% din VEI).

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

Urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
1. taxa pe valoarea adaugata;
2. dobânda si alte comisioane aferente creditelor;
3. cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;
4. dezafectarea centralelor nucleare;
5. achizitia de echipamente second-hand;
6. amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
7. costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;
8. mijloace de transport marfa, autovehicule si alte mijloace de transport care nu sunt strict legate de procesul de productie.

ATENTIE!

NU sunt eligibile cheltuielile pentru transport utilaje, taxe vamale,ambalaj, montare si punere în functiune.

VALOARE GRANT / PROIECT
# 70% din VEI pt. Intrepreprinderi Mici
# 60 % din VEI pt. Intreprindere Mijlocii

Obs: Pentru Regiunea 8 Bucuresti – Ilfov se acorda cu 10% mai putin finantare nerambursabila decat pentru celelalte regiuni.
Finalizarea proiectului va trebui efectuata în cel mult 2 ani de la data semnarii contractului de finantare

Investitii eligibile:
Utilaje constructii:excavator, buldozer,tractor, buldo-excavator, utilaj industrial, buldozere, excavatoare pe senile,instalatii pentru foraj, echipamente de foraje, compresoare, cilindri compactori, buldoexcavatoare, freze de asfalt, repartizoare de asfalt, statii de asfalt, statii de betoane, statii de concasare, statii de sortare, dragline, motogradere,etc.

Achizitii utilaje pentru agricultura

DOMENIU FINANTAT PRIN:

Fondul European Pentru Agricultura Si Dezvoltare Rurala
Masura121 – Modernizarea Exploatatiilor Agricole

UTILAJE AGRICULTURASOLICITANTI ELIGIBILI

# Persoana fizica autorizata
# achizitii utilaje Asociatie familiala
# Societate nume colectiv
# Societate comandita simpla
# Societate pe actiuni
# Societate comandita pe actiuni
# Societate raspundere limitata
# Societate agricola
# Societate cooperativa agricola
# Grup de producatori
# Cooperativa agricola

Obs:
(1) Solicitantul trebuie sa fie persoana fizica sau juridica romana, cu capital privat 100%. Actionariatul poate fi atat roman, cat si mixt sau integral strain.
(2) Sunt acceptate si societatile nou infiintate.
(3) Pentru societatile cu istoric, rezultatul operational al anului precedent trebuie sa fie pozitiv.


ACTIVITATI / CHELTUIELI ELIGIBILE

# Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, inclusiv cele pentru protectia mediului;
# Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri;
# Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate;
# Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate necesare activitatii de productie;
# Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
# Investitii in apicultura;
# Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei (numai daca 50% din materia prima este produsa in ferma proprie, rezultatul procesarii este tot un produs din nexa 1 la Tratatul de Instituire a CE, iar agricultura reprezinta si ramane activitatea de baza), cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire, etc;
# Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
# Investitii necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare;
# Consultanta si proiectare (10% din VEI pt. proiecte ce prevad constructii si max.5 % din VEI pt. proiecte care nu prevad realizarea de constructii).


VALOARE GRANT /PROIECT

# Pt. 2009: grant 1.000.000 Eur (50% din VEI);

Obs: procentul creste pentru tineri sub 40 ani (+5%), zone cu handicap natural (+10%), investitii pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (+25%);
# grant 1.500.000 Eur (50% din VEI) pentru proiecte care includ si investitii pt. producerea si utilizarea energiei regenerabile;
# grant 2.000.000 Eur (50% din VEI) – pentru forme asociative.

Pt. 2010:
· grant 800.000 Eur (40% din VEI);
Obs: procentul creste pentru tineri sub 40 ani (+10%), zone cu handicap natural (+10%), investitii pt. protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (+25%);
# grant 1.200.000 Eur (40% din VEI) pt. proiecte care include si investitii pt. producerea si utilizarea energiei regenerabile;
# grant 1.600.000 Eur (40% din VEI) – pt forme asociative.


AVANS ACORDAT

Pemtru anii 2009-2010 valoarea avansului poate fi pana la 50% din valoarea nerambursabila

Nota

Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” se încadreaza în Axa I – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiective:
a. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
b. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
c. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii fenomenului de asociere.

Fondurile totale alocate Masurii 121 prin FEADR sunt de 991.827.895 euro din care: contributia Guvernului României – 20% si contributia Uniunii Europene – 80%.

Infiintare/modernizare ferma de porci

Program finantat de:

FONDUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA (FEADR)
MASURA 121 – MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE


Ferma de porciSOLICITANTI ELIGIBILI

# Persoana fizica autorizata
# ferma porcine Asociatie familiala
# Societate nume colectiv
# Societate comandita simpla
# Societate pe actiuni
# Societate comandita pe actiuni
# Societate raspundere limitata
# Societate agricola
# Societate cooperativa agricola
# Grup de producatori
# Cooperativa agricola

Obs:
(1) Solicitantul trebuie sa fie persoana fizica sau juridica romana, cu capital privat 100%. Actionariatul poate fi atat roman, cat si mixt sau integral strain.
(2) Sunt acceptate si societatile nou infiintate.
(3) Pentru societatile cu istoric, rezultatul operational al anului precedent trebuie sa fie pozitiv.

Nota
Pentru a investi intr-o ferma de porci cu fonduri europene codul CAEN principal al activitatii este 0146–‘Cresterea porcinelor’

ACTIVITATI / CHELTUIELI ELIGIBILE


Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, inclusiv cele pentru protectia mediului; Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri; Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate;
Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei (numai daca 50% din materia prima este produsa in ferma proprie, rezultatul procesarii este tot un produs din nexa 1 la Tratatul de Instituire a CE, iar agricultura reprezinta si ramane activitatea de baza), cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica; Investitii necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare; Consultanta si proiectare (max.10% din VEI pt. proiecte ce prevad constructii si max.5% din VEI pt. proiecte care nu prevad realizarea de constructii).

VALOARE GRANT /PROIECT

# Pentru 2009: grant 1.000.000 Eur (50% din VEI);

Obs: procentul creste pt. tineri sub 40 ani (+5%), zone cu handicap natural (+10%), investitii pt. protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (+25%);
# grant 1.500.000 Eur (50% din VEI) pt. proiecte care includ si investitii pt. producerea si utilizarea energiei regenerabile;
# grant 2.000.000 Eur (50% din VEI) – pt forme asociative.v Pt. 2010:
# grant 800.000 Eur (40% din VEI);

Obs: procentul creste pt. tineri sub 40 ani (+10%), zone cu handicap natural (+10%), investitii pt. protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (+25%);
# grant 1.200.000 Eur (40% din VEI) pt. proiecte care include si investitii pt. producerea si utilizarea energiei regenerabile;
# grant 1.600.000 Eur (40% din VEI) – pt forme asociative.


Perioada 2010-2013:
# Pentru sectoarele la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 800.000 Euro. Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare;
#
# 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
#
# 25% numai pentru anul 2010, pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01. 2007. Valoarea maxima eligibila va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.200.000 Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.

Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.600.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia;
Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri pentru operatiunile prevazute la art. 36 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat in intelesul art. 87 (1) din Tratat, sau cu alta contributie a statului membru, daca o astfel de cumulare ar conduce la depasirea intensitatii maxime a sprijinului stipulata de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii contractului de finantare de catre Agentia de plati.

AVANS ACORDAT

Pemtru anii 2009-2010 valoarea avansului poate fi pana la 50% din valoarea nerambursabila

Finantari eligibile:
ferme de porci,microferme de porci,cresterea porcinelor

Infiintare ciupercarie-ferma ciuperci

Ferma ciuperci- Masura 121 -FEADR

CiupercarieBeneficiari

Sunt exceptate de la sprijinul prin acesta masura organizatiile de producatori din sectorul legume si fructe pentru investitii sprijinite prin Pilonul I. Persoanele fizice neautorizate inca vor fi acceptate ca beneficiari potentiali daca se angajeaza sa se autorizeze pana la data incheierii contractului de finanatare. Grupurile de producatori si cooperativele pot fi beneficiari ai masurii cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

# Definirea categoriilor de beneficiari in functie de baza legala de infiintare, organizare si functionare: societati comerciale
# persoane fizice autorizate
# asociatii familiale


Investitii/cheltuieli eligibile

In cadrul acestei masuri, sprijinul va fi acordat investitiilor corporale si necorporale, dupa cum urmeaza:
- Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului;
- Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
-Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
- Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
- Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
- Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
- Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii, si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
- Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.


Volumul sprijinului nerambursabil:

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi urmatoarea:

Perioada 2007-2009:
# Pentru sectoarele la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% si nu va depasi 1.000.000 Euro. Pentru aceste sectoare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 5% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rurala, Sectiunea II: Dispozitii speciale privind sprijinul pentru investitii);
# 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
# 25% pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului nr. 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01.2007.
Valoarea maxima eligibila va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50%, dar nu va depasi 1.500.000 Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.
Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% si nu va depasi 2.000.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia.

Perioada 2010-2013:

Pentru sectoarele la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 800.000 Euro. Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
# 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare;
# 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
# 25% numai pentru anul 2010, pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01. 2007. Valoarea maxima eligibila va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.200.000 Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.

Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.600.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia;
Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri pentru operatiunile prevazute la art. 36 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat in intelesul art. 87 (1) din Tratat, sau cu alta contributie a statului membru, daca o astfel de cumulare ar conduce la depasirea intensitatii maxime a sprijinului stipulata de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.
Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii contractului de finantare de catre Agentia de plati.

Finantare

Alocarea financiara a masurii pentru perioada 2007-2013:
Cost total 1.840.962.042 Euro
Cheltuiala publica 991.827.895 Euro
Acorduri tranzitorii - nu este cazul.

Infiintare/modernizare balta piscicola

Piscicultura - FEP -Axa prioritara 2

Piscicultura
Solicitanti eligibili:

1) Forma de constituire a solicitantului :

Asociatii profesionale, Organizatii de producatori, Persoane fizice autorizate, (Proprietarii ambarcatiunilor de pescuit comercial), care practica pescuitul comercial

2) Solicitantul NU se încadreaza în una din situatiile de mai jos : este în stare de insolventa;
nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Romania;
este declarat într-o situatie grava de încalcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice.
3) Reprezentantul legal al solicitantului nu se afla într-una din situatiile de mai jos :

a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata împotriva carei nu se poate face recurs ( res judicata) ;
a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.
4) Solicitantul de proiect are capacitatea financiara si administrativa de a gestiona proiectul :
Solicitantul are resurse materiale si umane suficiente necesare implementarii proiectului
Solicitantul are capacitatea de a asigura contribu?ie proprie, de finantare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului si a eventualelor cheltuieli suplimentare, precum si de finantare a cheltuielilor necesare derularii proiectului pâna la rambursarea sumelor solicitate.


Lista cheltuielilor eligibile

Masura 2.1. Investitii productive în acvacultura

-modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii în refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare,
-construirea si modernizarea statiilor de reproducere
-construirea de noi ferme de dimensiuni micro si mici pentru practicarea acvaculturii semi-intensive si intensive.
-diversificarea produselor obtinute prin acvacultura în concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi: pesti (sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc.
-tehnologii noi si know-how
-construirea de micro-unitati de procesare primara
-capacitati de depozitarea a pestelui si a subproduselor din peste
-construirea sau amenajarea unui centru de vânzare directa numai în interiorul fermei de acvacultura
-achizitionarea de masini specifice pentru transportul pestelui în stare vie (viviere)
-achizitionarea de plase, garduri si alte tipuri de echipamente pentru protectia împotriva pradatorilor
-echipamente de pescuit – unelte, instalatii si ambarcatiuni
-achizitionarea de echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si securitatea lucratorilor din acvacultura

Masura 2.5 : Pescuitul în apele interioare

-Investitiile efectuate cu titlu de modernizare cuprind :
-Echipamente pentru îmbunatatirea sigurantei la bord
-Înlocuire motor, cu respectarea condi?iilor de eligibilitate
-Echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de munca
-Echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de igiena
-Echipamente pentru îmbunatatirea calitatii produsului,
-Echipamente pentru îmbunatatirea eficientei energetice
-Echipamente pentru îmbunatatirea selectivitatii
-Echipamente pentru testarea unor noi metode tehnice
-Echipamente pentru reducerea impactului asupra speciilor necomerciale
-Echipamente pentru reducerea impactului asupra ecosistemelor
-Echipamente pentru protectia capturilor si a uneltelor si sculelor de pescuit fata de pradatori
-Investitii pentru construirea de pontoane, cheiuri de acostare
-Investitii pentru achizitionarea masinilor de gheata mobile
-Investitii pentru depozitarea capturilor
-Investitii pentru centre de livrare a pestelui

Aceste investitii se vor referi la îmbunatatiri ale sigurantei la bord, ale conditiilor de munca, igiena, calitatea produselor, eficienta energetica si selectivitatea, cu conditia sa nu mareasca capacitatea navelor de a captura peste.


Masura 2. 6 : Investitii în prelucrare si comercializare

-Construirea de noi unitati de procesare
-Extinderea si modernizarea unitatilor existente
-Echipamente noi si moderne pentru procesarea produselor si a sub-produselor
-Tehnologii noi si metode de producsie inovatoare
-Masini specializate pentru transportul materiei prime si a produselor procesate în scopul sigurantei alimentare si a calitatii produselor
-Echipamente capabile sa îmbunatateasca calitatea, siguranta si trasabilitatea produselor
-Depozite frig pentru materia prima si depozitarea produselor si sub-produselor din peste
-Capacitati de depozitarea a pestelui si a subproduselor din peste
-Echipamente pentru îmbunatatirea sigurantei si a conditiilor de munca
-Infrastructura si echipamente care vor reduce impactul negativ asupra mediului (in special prin îmbunatatirea folosirii sub-produselor si a reziduurilor)
-Calculatoare si software pentru managementul unitatilor de procesare si comercializare


Lista cheltuielilor neeligibile


-cresterea capacitatii de pescuit a ambarcatiunilor;
-furtul, pierderea, confiscarea sau disparitia navei/ambarcatiunii de pescuit;
-impozite, taxe vamale si taxe de import;
-costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie; vcomisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
-costurile generale ale unui proiect, precum plata arhitectilor, a inginerilor si a consultantilor, taxe legale, costuri aferente studiilor de fezabilitate pentru implementarea proiectului si costurile pentru achizitii de patente si licente direct legate de proiect, direct legate de masura, care depstesc 12% din costul total;
-cheltuiala legata de proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant înainte de încheierea proiectului, fara ca sumele respective sa fi fost deduse din costurile eligibile;
-costuri promotionale, altele decât cele legate de publicitatea contributiei FEP în proiect;
-achizitionarea de mijloace de transport nespecifice;
-costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro FEP;
-TVA.

Gradul de sustinere financiara prin FEP este de maxim 40% din valoarea proiectului pentru cresterea capacitatilor sau înfiintarea unitatilor de productie.

Documente generale

1)Cererea de Finantare
2)Rezumatul proiectului
3)Copii dupa documentele statutare ale solicitantului
4)Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comertului, dupa caz.
5)Studiu de fezabilitate,
6)Plan de afaceri
7)Trei oferte conforme si raportul de selectie final pentru achizitii independente (daca valoarea acestora este mai mare de 75.000 Euro si daca solicitantul a inclus aceste cheltuieli în bugetul proiectului);
8)Ultimul bilant precedent anului depunerii proiectului însotit de contul de profit si pierdere avizate de administratia financiara; sau
Bilantul vizat de Administratia Financiara în cazul în care solicitantul este înfiintat în anii anteriori depunerii proiectului si nu a avut activitate în ultimul an financiar; sau
Declaratie pe propria raspundere ca solicitantul nu a desfasurat nici o activitate anterioara depunerii proiectului (înregistrata la Administratia Financiara numai în cazul în care solicitantul a fost înfiintat în anul(anii) precedent(i) anului depunerii proiectului) si nu a avut activitate de la înfiintare pâna la data depunerii proiectului; sau
Raport de audit pentru ultimul an precedent anului depunerii proiectului

9)Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si locale :
- Cazierul fiscal eliberat de Directia Generala a Finan?elor Publice în conformitate cu OG.nr. 75/2001, republicata si Declaratie pe proprie raspundere prin care sa se confirme ca solicitantul nu are obligatii catre banci sau
- Graficul de rambursare a datoriilor catre banci si document de la banca pentru certificarea respectarii graficului de rambursare si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul)
10)Bugetul indicativ al proiectului (valori fara TVA)
11)Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de finantare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de banca si/sau alte institutii care pot acorda credite : Certificat de Bonitate, Scrisoare de Garantie Bancara
12)Aviz sanitar – veterinar
13)Aviz de mediu

Documente specifice masurilor :
Axa prioritara 2 : Acvacultura, pescuit în apele interioare, procesare si comercializare


Masura 2.1 : Investitii productive în acvacultura:

1. Actul de proprietate sau concesionare asupra terenului pe care este amplasata ferma de acvacultura, copie legalizata
2. Licenta de acvacultura eliberata de ANPA., copie, semnata de solicitant cu mentiunea “conform cu originalul ”
3. În cazul „speciilor noi introduse” în acvacultura, aprobarea ANPA si MMGA pentru speciile autohtone, iar pentru „speciile straine” respectarea Regulamentului (EC) No 708/2007
4. pentru „speciile noi” sunt necesare precontracte pentru desfacere care sa acopere minim 70% din productie

Masura 2. 5 : Pescuitul în apele interioare :

1. Dovada înscrierii ambarcatiunii în fisierul navelor v2. Licenta de pescuit eliberata de ANPA, copie, semnata de solicitant cu mentiunea “conform cu originalul ”
3. Permis de pescuit, copie, semnata de solicitant cu mentiunea “conform cu originalul ”
4. Autorizatie de pescuit, copie, semnata de solicitant cu mentiunea “conform cu originalul ”
5. Carte de identitate/Buletin al solicitantului, copie
6. Captura realizata pe ultimii 2 ani, comparativ cu cota alocata

Masura 2.6. Investitii în prelucrare si comercializare

1. Licenta de procesare pentru unitatile care se extind sau se modernizeaza
2. Dovada actului de proprietate sau de concesionare asupra terenului unde urmeaza sa se construiasca o noua unitate de procesare
3. Precontracte pentru desfacerea produselor care sa acopere minim 70% din productie

Infiintare / modernizare brutarie

Program finantat prin FEADR Masura 123 - Schema de Ajutor de Stat XS 13/2008

Brutarie-PatiserieIntroducerea Schemei de ajutor de stat nr. XS 13/2008 a largit aria potentialilor beneficiari, cuprinzându-i pe cei care proceseaza produse agricole din industria alimentara (sectoarele panificatie, dulciuri si produse zaharoase, lactate, preparate alimentare omogenizate si alimente dietetice, alte produse alimentare n.c.a.) si pe cei care produc si utilizeaza energie regenerabila si biocombustibil.brutarie

Beneficiarii eligibili in cadrul schemei XS 13 sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii – definite în conformitate cu Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele conditii :

- Beneficiarul nu trebuie sa fie în dificultate ;
- Isi desfasoara activitatea în Romania, sunt înregistrate conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, sau Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
- Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala, în raport cu proiectul;
-Reprezentantul legal trebuie sa dovedeasca documentar functia sa in cadrul societatii ;
- Societatea sa fie înregistrata cu activitatea/activitatile pentru care doreste sprijin financiar prin prezenta schema la ORC, indiferent daca acestea constituie sau nu activitate principala a societatii.
- Sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului ;
- În cazul in care solicitantul a înregistrat activitate in anul anterior depunerii proiectului ,rezultatul operational (rezultatul din exploatare din bilant) sa fie pozitiv.
- La data depunerii cererii de finantare sa nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate;

Cheltuieli eligibile :


1. Investitii in active corporale :

- Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
- Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
- Achizitii sau achizitii în leasing financiar de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate;
- Achizitii sau achizitii în leasing financiar de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie,
- Investitii pentru îmbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute în cadrul unitatilor de procesaresi marketing (constructii si/sau echipamente);
- Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile (constructii si/sau echipamente);

2. Investitii in active necorporale :

- Cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
- Achizitionarea de software.
* Valoarea maxima a fondurilor ce pot fi acordate beneficiarilor eligibili

Valoarea maxima a ajutorului în cadrul schemei nu va depasi 3.000.000 Euro/proiect. Intensitatea ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme este :
a) 40 % din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeaza în regiunea Bucuresti-Ilfov;
b) 50 % din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizeaza în celelalte regiuni de dezvoltare.


Fondurile totale alocate Masurii 123-FEADR sunt de:
Cheltuiala publica 1.071.174.126 Euro (1,07 miliarde de Euro),
# din care: contributia Guvernului României – 20%
# contributia Uniunii Europene – 80%

NOTA!

Cheltuiala publica, în suma totala de 1.071.174.126 Euro, corespunde urmatoarei alocari:
# suma de 853.049.126 Euro pentru operatiunile specifice Masurii 123;
# suma de 118.125.000 Euro pentru operatiunile specifice Schemei de ajutor de stat.
Stimularea IMM-urilor care proceseaza produse agricole în vederea obtinerii unor produse alimentare, altele decât cele prevazute în Anexa I la Tratatul CE, precum si a celor care desfasoara activitati de procesare a produselor agricole în vederea obtinerii si utilizarii surselor de energie regenerabila si a biocombustibililor nr. XS 13/2008;

Produse:

Brutarie-patiserie:biscuiti, fursecuri, cozonaci, piscoturi, stiks-uri, etc

Infiintare / modernizare ferma vaci de lapte

Ferma vaci de lapte-FEADR Masura 121

Ferma vaciBeneficiari

# Definirea categoriilor de beneficiari in functie de baza legala de infiintare, organizare si functionare: societati comerciale
# persoane fizice autorizate
# asociatii familiale

Nota
Codul CAEN principal al activitatii sa fie 0141 – ’Cresterea bovinelor de lapte’


Cheltuieli(investitii) eligibile

- Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului;
- Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
- Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte care se incadreaza in sistemul european al cotei de lapte numai pentru capacitatea care este la nivelul cotei de productie detinute de beneficiar;
- Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
- Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
- Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
- Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei23, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
- Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii, si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
- Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

Volumul sprijinului


Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi urmatoarea:

Perioada 2007-2009:
# Pentru sectoarele la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% si nu va depasi 1.000.000 Euro. Pentru aceste sectoare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 5% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rurala, Sectiunea II: Dispozitii speciale privind sprijinul pentru investitii);
# 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
# 25% pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului nr. 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01.2007.

Valoarea maxima eligibila va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50%, dar nu va depasi 1.500.000 Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile. Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% si nu va depasi 2.000.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia.

Perioada 2010-2013:
# Pentru sectoarele la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 800.000 Euro. Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare;
# 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
# 25% numai pentru anul 2010, pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01. 2007. Valoarea maxima eligibila va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.200.000 Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.

Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.600.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia;
Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri pentru operatiunile prevazute la art. 36 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat in intelesul art. 87 (1) din Tratat, sau cu alta contributie a statului membru, daca o astfel de cumulare ar conduce la depasirea intensitatii maxime a sprijinului stipulata de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.
Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii contractului de finantare de catre Agentia de plati.


Finantare


Alocarea financiara a masurii pentru perioada 2007-2013:
Cost total 1.840.962.042 Euro
Cheltuiala publica 991.827.895 Euro
Acorduri tranzitorii-nu este cazul.

Infiintare / modernizare sera legumicola

Infiintare / modernizare sera legumicola

Înfiintarea/modernizarea unei sere legumicole cu sprijin nerambursabil de la Uniunea Europeana face parte din masura de încurajare a modernizarii exploatatiilor agricole (masura 121-FEADR). Pentru a demara o astfel de investitie solicitantul trebuie sa fie înregistrat ca societate comerciala, persoana fizica autorizata sau asociatie familiala, având capital 100% privat.
Sunt acceptate si persoanele fizice neautorizate, cu singura conditie de-a se autoriza în termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea cererii de finantare.

Volumul sprijinului-sera legumicola

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi urmatoarea:

Perioada 2007-2009:

# Pentru sectoarele la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% si nu va depasi 1.000.000 Euro. Pentru aceste sectoare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 5% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rurala, Sectiunea II: Dispozitii speciale privind sprijinul pentru investitii);
# 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
# 25% pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului nr. 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01.2007.Valoarea maxima eligibila va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50%, dar nu va depasi 1.500.000 Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile. Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% si nu va depasi 2.000.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia.

Perioada 2010-2013:

# Pentru sectoarele la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 800.000 Euro. Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare;
# 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
# 25% numai pentru anul 2010, pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01. 2007. Valoarea maxima eligibila va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.200.000 Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.

Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.600.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia;
Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri pentru operatiunile prevazute la art. 36 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat in intelesul art. 87 (1) din Tratat, sau cu alta contributie a statului membru, daca o astfel de cumulare ar conduce la depasirea intensitatii maxime a sprijinului stipulata de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.
Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii contractului de finantare de catre Agentia de plati.

Finantare

Alocarea financiara a masurii pentru perioada 2007-2013:
Cost total 1.840.962.042 Euro
Cheltuiala publica 991.827.895 Euro
Acorduri tranzitorii-nu este cazul.

Produse:


sera legume:rosie, ardei, ceapa, astraveti, salata, etc..

Infiintare / modernizare ferma gaini

Ferma gaini ouatoare / carne - Masura 121 -FEADR

Ferma gainiBeneficiari

Sunt exceptate de la sprijinul prin acesta masura organizatiile de producatori din sectorul legume si fructe pentru investitii sprijinite prin Pilonul I. Persoanele fizice neautorizate inca vor fi acceptate ca beneficiari potentiali daca se angajeaza sa se autorizeze pana la data incheierii contractului de finanatare. Grupurile de producatori si cooperativele pot fi beneficiari ai masurii cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

# Definirea categoriilor de beneficiari in functie de baza legala de infiintare, organizare si functionare: societati comerciale
# persoane fizice autorizate
# asociatii familiale


Investitii/cheltuieli eligibile

In cadrul acestei masuri, sprijinul va fi acordat investitiilor corporale si necorporale, dupa cum urmeaza:
- Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului;
- Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
-Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
- Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
- Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
- Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
- Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii, si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
- Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

Volumul sprijinului nerambursabil:

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi urmatoarea:

Perioada 2007-2009:
# Pentru sectoarele la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% si nu va depasi 1.000.000 Euro. Pentru aceste sectoare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 5% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rurala, Sectiunea II: Dispozitii speciale privind sprijinul pentru investitii);
# 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
# 25% pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului nr. 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01.2007.
Valoarea maxima eligibila va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50%, dar nu va depasi 1.500.000 Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.
Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% si nu va depasi 2.000.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia.

Perioada 2010-2013:
Pentru sectoarele la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 800.000 Euro. Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
# 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare;
# 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
# 25% numai pentru anul 2010, pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01. 2007. Valoarea maxima eligibila va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.200.000 Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.

Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.600.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia;
Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri pentru operatiunile prevazute la art. 36 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat in intelesul art. 87 (1) din Tratat, sau cu alta contributie a statului membru, daca o astfel de cumulare ar conduce la depasirea intensitatii maxime a sprijinului stipulata de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.
Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii contractului de finantare de catre Agentia de plati.

Finantare
Alocarea financiara a masurii pentru perioada 2007-2013:
Cost total 1.840.962.042 Euro
Cheltuiala publica 991.827.895 Euro
Acorduri tranzitorii - nu este cazul.

Infiintare / modernizare pensiune turistica

Pensiune turistica-FEADR Masura 313

Pensiune turisticaDin ce in ce mai multi romani isi doresc sa investeasca in turism,
sa infiinteze o pensiune turistica sau agroturistica, motiv
pentru care majoritatea sunt interesati de fondurile europene
ce finanteaza turismul si agroturismul.

Beneficiari

- Micro-intreprinderile;
- Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-intreprindere;
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare;
- ONG-uri.

Nota
Codul CAEN principal al activitatii sa fie 5520 - 'Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata'

Investitii eligibile

-Pentru investitii noi, modernizare si extindere in cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decat cele agro-turistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 3 margarete/stele;
-Pentru investitii in structuri de primire agro-turistice se va respecta definitia agro-turismului data in cadrul acestei fise, iar nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 1 margareta;
-In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice;
-Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte prevederile PUG;
-Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala;
-Pentru investitiile noi in structurile de primire turistice, suprafata de teren aferenta structurii de primire turistice (inclusiv in structuri de primire agro-turistice) trebuie sa fie de cel putin 1000 mp; in vederea evitarii supraaglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natura

Intensitatea sprijinului

i. Pentru investitiile in interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200.000 Euro/proiect;
ii. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la:
- 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 Euro/proiect in cazul proiectelor de investitii in agro-turism;
- 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural.
Beneficiarii acestei masuri vor primi tratament egal fara discriminare pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa etc.

Criterii de selectie:

Pentru componenta a), b) :
i. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare in ultimii 3 ani;
ii. Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere;
iii. Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro investitii;
iv. Locurile de munca nou create prin activitatea propusa vor fi ocupate in proportie de minim 50% de catre rezidentii din spatiul rural;
v. Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectului;
vi. Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a), b), c) sau d);
vii. Proiecte care au in componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii turistice;
viii. Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca, in vederea amenajarii structurilor de primire turistice;
ix. Proiecte de investitii in agro-turism ai caror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile Axei 1.

Pentru componentele c) si d):
i. Proiecte incluse intr-o strategie de promovare la nivel national/regional/judetean sau local (de tip LEADER);
ii. Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 comune si in care exista minim 15 actiuni/investitii de turism;
iii. Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate. Sistemul de selectie este prevazut la subcapitolul 5.2.4. „Procedura de selectie”.

Descrierea angajamentelor

Beneficiarii acestei masuri pot solicita Agentiei de Plati plata unui avans in cuantum de pana la 20% din ajutorul public pentru investitii, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005 privind acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurala din FEADR, iar plata este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente, corespunzatoare unui procent de 110% din valoarea avansului. Garantia depusa se elibereaza numai in cazul in care Agentia de Plati stabileste ca suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investitii a depasit valoarea avansului.
Pachetul de acte normative, pentru creditarea si garantarea investitiilor, care este in vigoare pana in anul 2009, in special pentru asigurarea cofinantarii proiectelor realizate din fondul SAPARD, intitulat Programul „Fermierul”, a constituit principalul instrument pentru cresterea absorbtiei fondurilor de pre-aderare. Incepand cu anul 2010, se intentioneaza ca fondurile de garantare sa se capitalizeze din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, asa cum se prezinta la subcapitolul 5.2.7. din PNDR.

Finantare


Alocarea financiara a masurii pentru perioada 2007-2013 este:
Cost total: 837.265.806 Euro
Cheltuieli publice: 544.222.774 Euro

Proiecte eligibile:

pensiune turistica rurala, pensiune agro-turistica,cabana montana, cabana, pensiune, pensiune agroturistica, agroturism

Infiintare / modernizare abator

Abatorizare - Masura 123 -FEADR

Abator
Nota
Pentru infiintare abator prin fondurile europene codul CAEN principal al activitatii este 1011 - Prelucrarea si conservarea carnii

Beneficiari

-Micro-intreprinderi si Intreprinderi Mici si Mijlocii - definite in conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003;
-Alte intreprinderi care nu sunt micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, definite in conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai putin de 750 angajati sau cu o cifra de
afaceri care nu depaseste 200 milioane euro.

Cheltuieli eligibile

- Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
- Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
- Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare;
- Investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing;
- Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
- Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie si marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Beneficiarii acestei masuri pot solicita Agentiei de plati plata unui avans in cuantum de pana la 20% din ajutorul public pentru investitii, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurala din FEADR, iar plata este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente, corespunzatoare unui procent de 110% din valoarea avansului.

Garantia depusa se elibereaza numai in cazul in care Agentia de plati stabileste ca suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investitii a depasit valoarea avansului. Potentialii beneficiari ai acestei masuri au la dispozitie facilitatile financiare conform pachetului de acte normative pentru creditarea si garantarea investitiilor, care este in vigoare pana in anul 2009, in special pentru asigurarea cofinantarii proiectelor realizate din fondul SAPARD, intitulat Programul „Fermierul” care a constituit principalul instrument pentru cresterea absorbtiei fondurilor de pre-aderare.
Aceste scheme de ajutor vor continua pana la sfarsitul anului 2009, cand isi inceteaza existenta. Din anul 2010 programul va fi amendat si se vor introduce operatiuni de inginerie financiara sustinute prin FEADR sub forma schemelor de garantare, in vederea inlocuirii schemelor actuale. Continutul exact al acestor scheme, resursele financiare alocate din FEADR si detaliile privind implementarea acestora vor fi introduse printr-o modificare a programului in anul 2010. Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii contractului de finantare.


Obiective

# Imbunatatirea si optimizarea fluxurilor de productie, prelucrare si marketing a produselor agricole si forestiere (de exemplu: cresterea randamentului de procesare);
# Crearea si/sau modernizarea retelelor locale de colectare, a capacitatilor de receptionare, depozitare, conditionare, sortare si ambalare a produselor agricole si forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de pastrare, cresterea calitatii produselor);
# Introducerea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse, care sa satisfaca diferitele cerinte ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de produse);
# Imbunatatirea productiei, procesarii si marketingului produselor cu standarde de calitate superioare, inclusiv produsele ecologice;
# Imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing (de exemplu: cresterea sigurantei alimentare).


Volumul sprijinului:


Pentru microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect.
Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 3.000.000 Euro/proiect pentru investitiile care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia. Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti –Ilfov se limiteaza la 40% din valoarea eligibila in conformitate cu art. 28(3) din Regulamentul 1698/2005 si cu Harta de Ajutor Regional.

Pentru alte intreprinderi: Cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibila a proiectului, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect. Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti–Ilfov se limiteaza la 20% din valoarea eligibila conform art. 28(3) din Reg. 1698/2005. Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri pentru operatiunile prevazute la art. 36 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat in intelesul art. 87 (1) din Tratat, sau cu alta contributie a statului membru, daca o astfel de cumulare ar conduce la depasirea intensitatii maxime a sprijinului stipulata de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii contractului de finantare.

Finantare

Alocarea financiara a masurii pentru perioada 2007-2013:
Cost total: 2.708.792.184 Euro
Cheltuiala publica: 1.071.174.126 Euro
Tipul sprijinului: - Public nerambursabil.

Justificare referitoare la necesitatea sprijinului pentru standardele comunitare nou introduse
Sprijinul pentru standardele comunitare nou introduse este acordat intreprinderilor pentru a li se permite o perioada de timp corespunzatoare in vederea pregatirii indeplinirii conformitatii cu standardele comunitare. Desi termenul limita pentru adoptarea majoritatii standardelor a fost pana la data aderarii, s-a constatat faptul ca pregatirea necesita un timp mai indelungat. In plus, pentru indeplinirea standardelor este necesara o sursa financiara semnificativa, care implica desfasurarea de activitati economice fara obtinere de venituri, si din acest motiv intreprinderile nu-si pot permite sa realizeze astfel de investitii. Introducerea celor mai multe dintre standardele din lista va contribui la protectia mediului. Acest lucru demonstreaza ca este necesar ca intreprinderile sa fie sprijinite pentru realizarea acestor investitii.
Principala posibilitate de a sprijini intreprinderile este PNDR 2007-2013. In perioada de gratie de trei ani acordata pentru indeplinirea conformitatii cu standardele mentionate, intreprinderile pot solicita sprijin si isi pot finaliza investitiile necesare pentru conformitatea cu aceste standarde.

luni, 29 iunie 2009

Cum poti moderniza o ferma viticola cu fonduri europene

Viticultura - Masura: 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole


Ferma viticultura


Beneficiari

Sunt exceptate de la sprijinul prin acesta masura organizatiile de producatori din sectorul legume si fructe pentru investitii sprijinite prin Pilonul I. Persoanele fizice neautorizate inca vor fi acceptate ca beneficiari potentiali daca se angajeaza sa se autorizeze pana la data incheierii contractului de finanatare. Grupurile de producatori si cooperativele pot fi beneficiari ai masurii cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

# Definirea categoriilor de beneficiari in functie de baza legala de infiintare, organizare si functionare: societati comerciale
# persoane fizice autorizate
# asociatii familiale


Investitii/cheltuieli eligibile

In cadrul acestei masuri, sprijinul va fi acordat investitiilor corporale si necorporale, dupa cum urmeaza:
- Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului;
- Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
-Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
- Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
- Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
- Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
- Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii, si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
- Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.Volumul sprijinului nerambursabil:

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi urmatoarea:

Perioada 2007-2009:
# Pentru sectoarele la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% si nu va depasi 1.000.000 Euro. Pentru aceste sectoare, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 5% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rurala, Sectiunea II: Dispozitii speciale privind sprijinul pentru investitii);
# 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
# 25% pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului nr. 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01.2007.
Valoarea maxima eligibila va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50%, dar nu va depasi 1.500.000 Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.
Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% si nu va depasi 2.000.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia.

Perioada 2010-2013:
Pentru sectoarele la care valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 800.000 Euro. Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
# 10% pentru investitiile realizate de tinerii agricultori, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare;
# 10% pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
# 25% numai pentru anul 2010, pentru investitiile avand drept scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 si prevede un astfel de sprijin pe o perioada de 4 ani incepand cu 01.01. 2007. Valoarea maxima eligibila va fi de 3.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.200.000 Euro pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.

Valoarea maxima eligibila va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% si nu va depasi 1.600.000 Euro pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia;
Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri pentru operatiunile prevazute la art. 36 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat in intelesul art. 87 (1) din Tratat, sau cu alta contributie a statului membru, daca o astfel de cumulare ar conduce la depasirea intensitatii maxime a sprijinului stipulata de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.
Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii contractului de finantare de catre Agentia de plati.

Finantare
Alocarea financiara a masurii pentru perioada 2007-2013:
Cost total 1.840.962.042 Euro
Cheltuiala publica 991.827.895 Euro
Acorduri tranzitorii - nu este cazul.

Infiintare / modernizare fabrica lactate cu fonduri europene

Va prezentam modalitatea de accesare de fonduri europene nerambursabile pentru infiintatea/modernizarea unei fabrici pe procesare a laptelui.


Fabrica de procesare -produse lactate - Masura 123 - PNDR
Tipul sprijinului:- public nerambursabil.

Beneficiarii acestei masuri pot solicita Agentiei de plati plata unui avans in cuantum de pana la 50% din ajutorul public pentru investitii, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurala din FEADR, iar plata este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau
a unei garantii echivalente, corespunzatoare unui procent de 110% din valoarea avansului.

Garantia depusa se elibereaza numai in cazul in care Agentia de plati stabileste ca suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investitii a depasit valoarea avansului. Potentialii beneficiari ai acestei masuri au la dispozitie facilitatile financiare conform pachetului de acte normative pentru creditarea si garantarea investitiilor, care este in vigoare pana in anul 2009, in special pentru asigurarea cofinantarii proiectelor realizate din fondul SAPARD, intitulat Programul „Fermierul” care a constituit principalul instrument pentru cresterea absorbtiei fondurilor de pre-aderare. Aceste scheme de ajutor vor continua pana la sfarsitul anului 2009, cand isi inceteaza existenta.
Din anul 2010 programul va fi amendat si se vor introduce operatiuni de inginerie financiara sustinute prin FEADR sub forma schemelor de garantare, in vederea inlocuirii schemelor actuale. Continutul exact al acestor scheme, resursele financiare alocate din FEADR si detaliile privind implementarea acestora vor fi introduse printr-o modificare a programului in anul 2010. Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii contractului de finantare.

Volumul sprijinului

Pentru microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii:
Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect.
Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 3.000.000 Euro/proiect pentru investitiile care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia. Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti –Ilfov se limiteaza la 40% din valoarea eligibila in conformitate cu art. 28(3) din Regulamentul 1698/2005 si cu Harta de Ajutor Regional.

Pentru alte intreprinderi
Cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibila a proiectului, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect. Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti–Ilfov se limiteaza la 20% din valoarea eligibila conform art. 28(3) din Reg. 1698/2005. Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri pentru operatiunile prevazute la art. 36 din Tratatul de instituire a
Comunitatii Europene nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat in intelesul art. 87 (1) din Tratat, sau cu alta contributie a statului membru, daca o astfel de cumulare ar conduce la depasirea intensitatii maxime a sprijinului stipulata de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii contractului de finantare.

Finantare

Alocarea financiara a masurii pentru perioada 2007-2013:
Cost total: 2.708.792.184 Euro
Cheltuiala publica: 1.071.174.126 Euro

Justificare referitoare la necesitatea sprijinului pentru standardele comunitare nou introduse
Sprijinul pentru standardele comunitare nou introduse este acordat intreprinderilor pentru a li se permite o perioada de timp corespunzatoare in vederea pregatirii indeplinirii conformitatii cu standardele comunitare. Desi termenul limita pentru adoptarea majoritatii standardelor a fost pana la data aderarii, s-a constatat faptul ca pregatirea necesita un timp mai indelungat.
In plus, pentru indeplinirea standardelor este necesara o sursa financiara semnificativa, care implica desfasurarea de activitati economice fara obtinere de venituri, si din acest motiv intreprinderile nu-si pot permite sa realizeze astfel de investitii. Introducerea celor mai multe dintre standardele din lista va contribui la protectia mediului.

Acest lucru demonstreaza ca este necesar ca intreprinderile sa fie sprijinite pentru realizarea acestor investitii. Principala posibilitate de a sprijini intreprinderile este PNDR 2007-2013. In perioada de gratie de trei ani acordata pentru indeplinirea conformitatii cu standardele mentionate, intreprinderile pot solicita sprijin si isi pot finaliza investitiile necesare pentru conformitatea cu aceste standarde.

Produse:
fabrica lactate:lapte ambalat, iaurt, smantana, telemea, cascaval, branza, etc..

joi, 25 iunie 2009

BCR a acordat cofinanţări de 1 miliard euro pentru proiecte europene

Banca Comercială Română (BCR) a acordat cofinanţări de 1 miliard euro pentru proiecte europene, până în prezent, a declarat, joi, vicepreşedintele executiv al băncii, responsabilă de operaţiuni, Oana Petrescu.

"Am cofinanţat proiecte de tipul SAPARD, PHARE şi ISPA, proiecte europene, de 1 miliard euro. Suma reprezintă cofinanţarea acordată de BCR pentru acest tip de proiecte", a spus vicepreşedintele BCR.

În acelaşi timp, expunerea totală pe credite acordate municipalităţilor de BCR s-a ridicat la 750 milioane euro la finalul lunii aprilie, iar cea pe sectorul agriculturii, la 210 milioane euro.

"Pe parte de corporate, am acordat finanţări de 120 milioane euro, reprezentând credite noi în perioada noiembrie 2008 - aprilie 2009 şi, conform cifrelor pe care le aveam la finalul lunii aprilie, BCR a acordat 45% din piaţa creditelor ipotecare în intervalul noiembrie 2008 - aprilie 2009", a adăugat Petrescu.

Ea a mai spus că BCR vrea să îşi extindă reţeaua la 675 de unităţi până la finalul acestui an. În prezent, BCR are 652 de unităţi de retail (pentru populaţie şi microîntreprinderi) şi 50 de centre de afaceri dedicate IMM-urilor şi companiilor mari.

Sursa: NewsIn

Fondurile de garantare pot acorda scrisori de garantie pentru beneficiarii publici ai PNDR

Fondurile de garantare pot acorda scrisori de garantie pentru beneficiarii publici ai PNDR
A fost aprobata in sedinta de guvern ORDONANTA DE URGENTA privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate cresterii calitatii vietii in zonele rurale si diversificarii economiei rurale, renovarii si dezvoltarii satelor prin Programul National de Dezvoltare Rurala.
Astfel, beneficiarii unui sprijin pentru investitii pot solicita agentiilor de plata competente plata unui avans, iar in ceea ce priveste beneficiarii publici, un astfel de avans poate fi platit doar localitatilor si asociatiilor acestora, precum si organismelor de drept public, potrivit prevederilor fiselor tehnice ale masurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR) si ale art. 56 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1974/2006, prin derogare de la articolul 26 alin. (5) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1975/2006.

Tinand cont de specificul implementarii masurilor din cadrul PNDR, care presupune rambursarea cheltuielilor numai dupa efectuarea achizitiilor de catre beneficiari, exista riscul de a pierde fondurile comunitare, intrucat beneficiarii publici care, desi au proiectele de investitii declarate eligibile pentru finantare, se confrunta in acelasi timp cu o lipsa a surselor de finantare pentru demararea acestora.

In scopul facilitarii accesului beneficiarilor publici ai sprijinului pentru investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR) la sumele prevazute in Contractele de finantare incheiate cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), fondurile de garantare pot acorda acestora scrisori de garantie in favoarea APDRP.

miercuri, 24 iunie 2009

NOU!!! "Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare "

Obiectivul Programului il constituie stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.


Bugetul Programului
Bugetul alocat pentru anul 2009 este de 4.500 mii lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile.


Programul se va derula in 2 etape:
- etapa I - cursuri gratuite de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC pentru dezvoltarea competentelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard impreuna cu Management Systems International si McBeer&Co care se va desfasura pe parcursul a 9 zile calendaristice.
- etapa a II-a reprezinta implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri.


Beneficiari eligibili
Pot beneficia de prevederile Programului persoanele fizice si societati comerciale (microintreprinderi), care indeplinesc cumulativ, la data completarii on-line a formularului de inscriere, criteriile de eligibilitate specifice Progamului.


Tipul de ajutor financiar
In cadrul etapei a II-a se finanteaza cele mai bune Planuri de Afaceri prin urmatoarele scheme de finantare:


a) Schema de finantare cu credit bancar:
Alocatie Financiara Nerambursabila [ maxim 49% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii , dar nu mai mult de 60.000 lei/beneficiar;
- credit bancar - maxim 41% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar - acordat de catre institutia de credit partenera. Institutia de credit partenera poate acorda finantare si pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului de investitii;
- contributie proprie - minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii.


b) Schema de finantare fara credit bancar:
Alocatie Financiara Nerambursabila - maxim 49% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii, dar nu mai mult de 60.000 lei/beneficiar;
- contributie proprie - minim 51% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii.

In cadrul etapei a II- a se finanteaza urmatoarele tipuri de cheltuieli:


1. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru - inclusiv software-ul aferent, subgrupa 2.1, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare);
2. Aparate si instalatii de masura, control si reglare (subgrupa 2.2 conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare);
3. Mijloace de transport auto pentru marfuri (subclasa 2.3.2.2 conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare);
4. Licente, brevete, marci, francize, etichetare ecologica;
5. Taxe pentru infiintare societate comerciala la Registrul Comertului (doar pentru aplicanti persoane fizice).


Sursa: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

Concentrarea pe atragere si nu pe administrare a fondurilor europene, un risc major al economiei romanesti

Atragerea fondurilor structurale, fara o planificare atenta a administrarii si implementarii lor ulterioare, ar putea genera riscuri majore, mai ales in conditiile crizei financiare actuale, in conditiile in care autoritatile din Romania, in dorinta de a recupera din decalajul absorbtiei de bani europeni, incearca sa se concentreze doar pe faza initiala a procesului, respectiv pe operatiunea de atragere a fondurilor structurale, si mai putin pe proiectia strategica a etapelor imediat urmatoare, potrivit unui potrivit unui raport emis de KPMG din Europa Centrala si de Est .

Potrivit studiului, cu acest risc se confrunta in egala masura atat sectorul public, cat si cel privat. Lipsa sprijinului din partea unor structuri de plata eficiente si a unor reglementari clare cu privire la raportarile financiare ar putea conduce la o incapacitate de plata si implicit la o contractie suplimentara a economiei romanesti.

“Absorbtia fondurilor structurale in Romania a inregistrat o evolutie extrem de lenta in primii doi ani dupa aderare. Actiunile ezitante din partea Autoritatilor de Management, perioadele foarte lungi de evaluare, intarzierile inregistrate in elaborarea documentelor strategice si lipsa comunicarii intre institutiile responsabile au condus la temerea autoritatilor nationale ca fondurile europene ar putea fi retrogradate din categoria „salvatoarele economiei romanesti”. Cu toate acestea, in prima jumatate a anului 2009, Guvernul a adoptat o serie de masuri importante care ar trebui sa conduca la o imbunatatire semnificativa a procesului de absorbtie in viitorul apropiat. Aceste masuri se refera la proceduri de achizitie publica mai putin greoaie si mai alerte, si cresterea prefinantarii pana la 35% din costurile eligibile ale proiectelor”, a spus Florin Banateanu, director consultanta Fonduri Europene si Sectorul Public KPMG Romania.

Criza financiara globala a facut victime in aproape toate domeniile, diminuand si, in multe situatii, stopand complet evolutia proiectelor de investitii, indiferent de natura acestora.
In ciuda pietelor lor dinamice si in crestere comparativ cu cele din Europa Occidentala, economiile din Europa Centrala si de Est (ECE) nu au fost imune la efectele crizei. Dezvoltarea economica a acestor tari, dintre care multe au aderat recent la Uniunea Europeana, s-a comprimat considerabil.

Desi perspectivele cresterii PIB-ului in regiune par indepartate, un amplu pachet de finantare a noilor state membre, in perioada 2007-2013, in valoare de 215 miliarde euro pare, potrivit raportului KPMG, sa ofere un stimulent puternic intr-o perioada in care economiile acestora asteapta scaderea in intensitate a crizei. Pana in prezent, o buna parte din aceste fonduri a fost alocata unor domenii precum transportul, dezvoltarea rurala si pescuit, mediu si dezvoltarea resurselor umane.

“Este evident ca folosirea acestor fonduri europene ofera economiilor emergente din regiunea noastra o oportunitate excelenta de a rezista actualei crize financiare globale” spune Daniela Nemoianu, coordonator al serviciilor de consultanta in afaceri din cadrul KPMG Romania. “Avand in vedere ca fondurile europene pot ajunge pana la valori cuprinse intre 2 si 5% din PIB-ul anual al acestor state, in contextul crizei, este vital ca acestea sa absoarba la maximum fondurile disponibile pentru perioada 2007-2013”, afirma Nemoianu.

Raportul mai arata ca noile state membre au utilizat fondurile europene intr-o maniera foarte diferita. Unul dintre aspectele interesante care reiese din raportul KPMG este ca Ungaria, a carei economie este in declin de o perioada mai indelungata de timp decat cea a celorlalte tari, ocupa o pozitie de lider in regiune in utilizarea fondurilor. Republica Ceha si Slovenia au fost si ele foarte eficiente in implementarea acestor fonduri.

Exista insa tari ECE incluse in studiu care sunt in pericol real sa rateze oportunitatile existente. Florin Banateanu spune ca exista tari in Europa Centrala si de Est care nici macar nu au inceput implementarea fondurilor, ca de exemplu Lituania, in timp ce Polonia, cel mai mare beneficiar al fondurilor UE pentru perioada 2007-2013 inregistreaza o rata medie de implementare de doar 3%.

Raportul KPMG prezinta o analiza comparativa a progresului inregistrat de tarile ECE in utilizarea fondurilor europene, incluzand si o ampla sectiune dedicata fiecarui nou stat membru din regiune, prezentand in acelasi timp si o imagine generala a bugetelor disponibile, o descriere a programelor de cofinantare din ECE si o analiza a alocarii fondurilor in perioada de timp luata in calcul.

“Acest studiu reprezinta un punct excelent de pornire pentru oricine este interesat de date relevante comparative cu privire la fondurile europene din regiunea noastra,” spune Nemoianu.

Sursa: www.tmctv.ro