miercuri, 24 iunie 2009

In cadrul POP au fost depuse 14 proiecte cu valoare totală de peste 224 mil.lei

Un număr de 14 proiecte au fost depuse, din data de 11 mai până în prezent, pentru Programul Operaţional de Pescuit (POP), cu o valoare totală de 224.551.724 lei şi cu o valoare eligibilă de 171.933.875 lei, potrivit datelor furnizate NewsIn de Agenţia Naţională pentru Pescuit si Acvacultură (ANPA).

Astfel, au fost depuse nouă proiecte pe măsura 2.1 privind "Investiţiile productive în acvacultură" cu o valoare de 151.132.379 lei, din care eligibilă 123.963.831 lei, şi cinci proiecte pe măsura 2.6 privind "Investiţiile în procesare şi comercializare" cu valoare totală de 73.419.345 lei, din care eligibilă 47.970.044 lei.
,
În cadrul Programului Operaţional de Pescuit pot fi depuse proiecte pentru măsurile 1.3 - "Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate", 1.5 - "Compensaţii socio–economice–Acţiunea: Achiziţionarea pentru prima dată a unei nave", 2.1 - "Investiţii productive în acvacultură", 2.6 - "Investiţii în procesare şi comercializare".

Potrivit programului, fondurile europene vor putea fi alocate, până în 2013, pe cele cinci axe, astfel : pentru adaptarea flotei de pescuit vor putea fi acordate fonduri totale de 13,3 milioane de euro, din care 75% fonduri UE, pentru acvacultură -140 milioane de euro, pentru măsuri de interes comun - 40 milioane de euro, pentru dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti -100 milioane de euro, iar pentru asistenţă tehnică -14,3 milioane de euro.

Axa acvacultură include măsuri de susţinere pentru dezvoltarea de ferme de acvacultură, dezvoltarea de unităţi de procesare, modernizarea pescuitului prin construirea sau modernizarea de adăposturi şi ambarcaţiuni, îmbunătăţirea calităţii produselor din pescuit prin echiparea ambarcaţiunilor cu maşini de gheaţă, crearea condiţiilor specifice pentru prima vânzare şi dezvoltarea altor facilităţi specifice ce nu există sau nu corespund cu standardele UE.

Proiectele pentru dezvoltarea acvaculturii pot beneficia de o cofinanţare de 60%, fonduri europene şi de la bugetul de stat.
Beneficiarii acestei măsuri pot fi agenţii economici, asociaţiile şi organizaţiile de producători sau instituţiile publice. Evaluarea proiectului va ţine cont de viabilitatea finaciară a solicitantului, de impactul proiectului asupra numărului de salariaţi, dar şi de impactul asupra mediului. Prin intermediul acestei măsuri, se urmăreşte creşterea producţiei din acvacultură cu până la 80% până în 2013, precum şi creşterea profitului până la 50%.

Axa asistenţă tehnică urmăreşte creşterea capacităţii administrative, inclusiv legate de implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit.

În perioada 2007-2013, România primeşte 230 milioane de euro din Fondul European pentru Pescuit (FEP), iar sesiunile de depunere a cererilor de finanţare vor fi deschise până în decembrie 2013, cu condiţia ca perioada de implementare a proiectelor să nu depăşească sfârşitul anului 2015.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu