sâmbătă, 20 iunie 2009

Achizitii echipamente IT cu fonduri europene

Achizitii echipamente ITDacă ai o afacere mică şi vrei să cumperi echipamente tehnologice pentru dezvoltarea ei, Uniunea Europeană îţi decontează până la 70% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. Poţi primi bani însă doar dacă firma ta se află în mediul urban.In continuare POS CONSULT va prezinta detalii despre programul operational in care se incadreaza aceasta investitie.

Programului Operational Regional- Domeniul de interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor“.DOMENII FINANTATE

Microîntreprinderea trebuie sa desfasoare activitati de productie si/sau prestare servicii si/sau constructii, adica domeniul (domeniile) de activitate, conform Actului constitutiv (Certificatului de înregistrare), trebuie sa acopere una sau mai multe din clasele (codurile) aferente urmatoarelor sectiuni/grupe din CAEN:
- Informatii si comunicatii
– Industria prelucratoare (cu exceptia CAEN 2446,2554);
– Activitati profesionale, stiinfifice si tehnice ;
– Constructii
– Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor
– Hoteluri si restaurante
- Invatamant
– Sanatate si asistenta sociala
- Transport si depozitare
- Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport


SOLICITANTI ELIGIBILI

Solicitantul este microintreprindere care desfasoara activitate în domeniul productiei si/sau serviciilor si/sau constructiilor, înfiintata ca societate comerciala sau societate cooperativa .
Sucursalele, agentiile, reprezentantele sau alte unitati fara personalitate juridica nu sunt eligibile.

Obs: (1) Sunt acceptate doar societati cu istoric, ce au desfasurat activitate in anul anterior (cel putin incepand cu 01.01.2007), iar rezultatul operational al anului precedent trebuie sa fie pozitiv.

ACTIVITATI / CHELTUIELI ELIGIBILE
Contributia UE este de 70% din valoare cheltuielilor eligibile

Activitatile eligibile în cadrul proiectului sunt:
- Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente si tehnologii noi pentru dotari de specialitate în vederea desfasurarii activitatilor de productie/ prestare de servicii/ executie de lucrari de constructii ale microîntreprinderilor. În aceasta categorie sunt eligibile cheltuielile cu:
 • achizitionarea utilajelor, echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse în instala?iile functionale
 • achizitionarea echipamentelor de specialitate (în cazul activitatii de prestari servicii) dotarea cu mobilier si echipamente specifice domeniului de servicii prestate
 • Cheltuieli cu achizitionarea sistemelor IT (inclusiv a programelor informatice)

 • - Cheltuielile cu servicii de consultanta, în limita a 5% din valoarea totala eligibila a proiectului. În aceasta categorie sunt eligibile cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
 • plata serviciilor de consultanta pentru elaborarea studiilor de piata si de evaluare;
 • plata serviciilor de consultanta pentru managementul proiectului finantat;
 • plata asistentei/ consultantei juridice, în scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire a contractelor de achizitie.
 • Cheltuieli aferente activitatilor de audit si de publicitate si informare, cu respectarea prevederilor contractului de finantare.


 • Urmatoarele categorii de cheltuieli NU sunt eligibile:
  - taxa pe valoarea adaugata;
  - dobânda si alte comisioane aferente creditelor;
  - cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;
  - dezafectarea centralelor nucleare;
  - achizitia de echipament second-hand;
  - amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
  - operarea obiectivelor de investitii

  Nota

  Urmatoarele criterii trebuiesc indeplinite:
  - Solicitantul are capacitatea financiara de a implementa proiectul Solicitantul are capacitatea de a asigura
  - Contributia proprie minima de 30% din valoarea eligibila a proiectului
  - finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor conexe proiectului) si resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului în conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
  - Proiectul vizeaza dezvoltarea microîntreprinderii
  -Proiectul nu a mai beneficiat de finantare publica în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri / aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare numai pentru proiecte care implica executia de lucrari)
  Activitatile propuse spre finantare în cadrul proiectului nu au mai fost finantate din fonduri publice în ultimii 5 ani si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.

  Valoarea totala a proiectului
  Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa între echivalentul în lei a 20.000 si 500.000 euro, la cursul Inforeuro valabil la data depunerii cererii de finantare.

  Perioada de implementare a proiectului
  Perioada de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnarii contractului de finanrare si data finalizarii ultimei activitati prevazute în cadrul proiectului) nu depaseste data de 31.07.2015.

  Localizarea proiectului (investitiei)
  Proiectul (investitia) se va realiza în mediul urban.

  Un comentariu:

  1. Buna ziua.
   Suntem interesati de un astfel de proiect.

   Specificul activitatii noastra este comertul cu piese auto, si ne-ar interesa un proiect pentru achizitia de utilaje (pentru vulcanizare/service roti).

   Pentru contact: octavian@best-tires.ro

   RăspundețiȘtergere