sâmbătă, 20 iunie 2009

Cum rezolvă solicitanţii de fonduri europene problema co-finanţăriiFondurile europene nu finanţează în proporţie de 100% proiectele depuse de solicitanţi, fiind necesară şi o contribuţie proprie a beneficiarilor. CEC Bank a dezvoltat, în acest sens, o serie de produse şi servicii dinamice şi atractive pentru administraţiile publice locale şi pentru sectorul IMM, grupate în nu mai puţin de trei categorii.

Produse pentru sectorul IMM

„Banca noastră şi-a dezvoltat o ofertă formată din linia de credit pentru investiţii, acordată pe o durată de maximum 10 ani, creditul pentru investiţii, oferit tot pe maximum 10 ani, şi creditul punte, acordat pe maximum şase luni”, afirmă directorul Direcţiei Produse şi Servicii Bancare al CEC Bank, Cristian Nae. De altfel, linia de credit pentru investiţii s-a dovedit până acum cel mai utilizat produs, adaugă Cristian Nae.
Linia de credit pentru investiţii, acordată în lei sau euro, are ca destinaţie prefinanţarea parţială sau integrală a grantului aferent proiectelor, co-finanţarea cheltuielilor eligibile şi finanţarea celor neeligibile. Linia de credit se acordă în mai multe tranşe, în regim revolving în perioada de implementare a proiectelor, adică în primii maximum 3 ani, iar ulterior se stabilesc scadenţe fixe pentru soldul nerambursat la finele acestei perioade. Soldul liniei existent la finele perioadei de implementare a proiectului se va putea rambursa lunar, trimestrial sau semestrial, în rate egale sau inegale, în funcţie de activitatea clientului.
Creditul punte, acordat în lei sau euro, are ca destinaţie pre-finanţarea parţială sau integrală a grantului aferent proiectelor. Se acordă într-o singură tranşă, iar rambursarea se face la o singură scadenţă, stabilită în funcţie de data de la care se face decontarea tranşei.
Creditul pentru investiţii se acordă, în lei sau euro, pentru pre-finanţarea parţială sau integrală a grantului aferent proiectelor de investiţie, pentru co-finanţarea cheltuielilor eligibile aferente acestora şi pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile. Împrumutul este pus la dispoziţie într-o singură tranşă, solicitantul putând beneficia de o perioadă de graţie cuprinsă între 3 şi 12 luni, în funcţie de durata de creditare. Rambursarea se face lunar, trimestrial sau semestrial, în rate egale sau inegale.

Finanţări pentru APL

Pentru administraţiile publice locale (APL) se finanţează proiecte din domenii ca: învăţământ; sănătate; cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret; asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii; servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe; agricultură şi silvicultură; transporturi şi comunicaţii; diferite tipuri de acţiuni economice, acţiuni pentru protecţie civilă etc. Şi pentru APL, oferta CEC Bank conţine linia de credit pentru investiţii, creditul punte şi creditul pentru investiţii, dar finanţările se acordă în lei. Pentru linia de credit pentru investiţii nu se solicită obligatoriu contribuţia proprie a administraţiei publice locale, iar durata de creditare este de maximum 10 ani.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu