sâmbătă, 20 iunie 2009

Bani de la UE pentru universităţi de stat


Întărirea capacităţii administrative a universităţilor şi a institutelor de cerce­tare-dezvoltare este finanţată în cadrul programului ,,Întărirea capacităţii administrative“.

În categoria cheltuielilor eligibile se înscriu cele pentru valorificarea rezultatelor din cercetare Foto: mediafax
Bugetul total prevăzut pentru sprijinirea finan­ciară a proiectelor din cadrul celui de-al doilea domeniu de intervenţie „Investiţii în infrastructura de cercetare-dezvoltare (CD) şi dezvoltarea capacităţii administrative“, operaţiunea 2.2.4 „Întărirea capacităţii administrative“, din Programul Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice, este de 110 milioane de lei.

Cine poate primi bani?

Se poate primi finanţare pentru accesul gratuit al instituţiilor publice de cercetare şi al universităţilor de stat la publicaţii şi baze de date, pentru o perioadă de trei ani. În categoria beneficiarilor eligibili se înscriu instituţiile de învăţământ superior public acreditate, cu activitate principală de cercetare-dezvoltare. Tot aici sunt incluse şi structurile conexe ale instituţiilor precum spitalele clinice universitare. Instituţiile de cercetare-dezvoltare se califică pentru finanţare europeană doar dacă nu au mai beneficiat de sprijin material pentru întărirea capacităţii administrative.

Pentru a primi bani, solicitantul trebuie să fie atestat sau acreditat să desfăşoare activităţi de cercetare-dezvoltare. În funcţie de natura solicitantului şi de pilonul de finanţare, durata de implementare a proiectului variază între 6 şi 48 de luni.

Sprijinul financiar nerambursabil poate acoperi până la 100% din totalul costurilor eligibile. Pentru a putea primi bani, proiectul trebuie să fie derulat în România, iar cererea de finanţare trebuie să conţină una sau mai multe activităţi eligibile definite în competiţie.

Cheltuieli eligibile

O instituţie solicitantă poate depune un singur proiect pentru competiţia din acest an, în condiţiile în care nu a primit anterior finanţare pentru întărirea capacităţii administrative prin operaţiunea 2.2.1. „Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)“ a Programului Operaţional Sectorial.

În categoria cheltuielilor eligibile se înscriu cele pentru servicii de consultanţă, pentru valorificarea rezultatelor din cercetare şi pentru acces la instrumente financiare. De asemenea, se încadrează şi serviciile de publicitate şi de promovare instituţională, dar şi cheltuielile pentru achiziţia de echipamente IT şi comunicaţii.

În ceea ce priveşte cheltuielile neeligibile, aici sunt incluse costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii, achiziţia de echipamente second-hand, amenzi sau penalităţi de judecată şi cheltuielile colaterale care apar într-un contract de leasing.

Un comentariu: