joi, 25 aprilie 2013

Se lanseaza MASURA 121 Modernizarea exploataţiilor agricole” din PNDR care se adresează fermelor de familie
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va lansa, la mijlocul lunii Iunie, o sesiune de depunere proiecte pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” din PNDR care se adresează fermelor de familie.

Ferma de familie produce pentru consumul propriu, iar surplusul este comercializat. Activităţile din cadrul fermei sunt realizate, în principal, de către membrii familiei. Dimensiunea economică a fermei de familie poate fi între 2 - 50 UDE (Unitatea de dimensiune economică exprimă dimensiunea unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei).

“Propunerea pe care Ministerul o lansează da şansa micilor ferme de familie care vor aplica în cadrul programului să crească şi să producă mai mult pentru piaţă, asigurând astfel un venit din ce în ce mai mare membrilor familiei care trăiesc din agricultură”, a subliniat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, care a adăugat că “fermele de familie pot avea o contribuţie esenţială la dezvoltarea satului românesc. Avem obligaţia să le oferim şansa de a creşte şi de a deveni competitive pe termen mediu şi lung”.

În cadrul sesiunii pentru care sunt alocate 50 milioane euro vor fi finanţate aproximativ 1.000 ferme de familie, cu o valoare maximă eligibilă a proiectului de 125.000 euro, din care până la 50.000 euro sprijin nerambursabil prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.
Pot depune proiecte persoane fizice, cu condiţia autorizării înaintea semnării contractului de finanţare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale şi alte tipuri de beneficiari eligibili în cadrul măsurii 121.

Pentru a veni în sprijinul fermierilor interesaţi să acceseze această măsură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale intenţionează să pună la dispoziţia  potenţialilor beneficiari, cu titlu gratuit, proiecte model şi informaţii documentate tehnic pentru ferme de legume în câmp şi în spaţii protejate, ferme de vaci de lapte, ferme de creştere şi îngrăşare porcine şi ferme de găini ouătoare.
Pentru asigurarea cofinanţării, beneficiarii vor avea posibilitatea de a contracta credite printr-un fond de creditare creat de MADR, facilitând astfel necesarul de cofinanţare a proiectelor.
MADR are în vedere reducerea timpului de accesare a finanţării proiectelor fermelor de familie prin asigurarea, la o locaţie unică, a consilierii şi asistenţei, atât pentru obţinerea sprijinului prin PNDR cât şi a creditului. miercuri, 3 aprilie 2013

Fonduri nerambursabile pentru SRL-D

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2013 este de 25.000.000 lei


Prin acest Program se urmareste:
-   dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor, in vederea adaptarii rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor;
-   stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii firmelor nou-infiintate (start-up-uri) prin facilitarea     accesului acestora la finantare;
-     facilitarea accesului tinerilor la sursele de  finantare.


Pentru a infiinta avea un SRL-D trebuie sa sa aveti varsta sub 35 de ani si sa nu mai fi avut actiuni in cadrul unei companii sau functia de administrator.

Tipurile de facilitati pentru microintreprinderea S.R.L. – D.
-    financiare nerambursabile de 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro
-  garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. pentru creditele contractate de „SRL-D” in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de Ministerului Economiei, pâna la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro;
-  scutirea contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariati, angajati pe perioada nedeterminata;
-   scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

Categoriile de cheltuieli eligibile
-        Terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
-        Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
-        Achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
-     Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
-     Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de calcul, etc;
-        Mijloace de transport marfa in directa legatura cu activitatile codului/codurilor CAEN  pe care acceseaza, cu exceptia  vehiculelor de transport rutier de marfuri, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor;
-        Brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare(francize, etichetare ecologica, etc.);
-        Realizare site.
Microintreprinderile SRL-D trebuie sa indeplineasca, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri criteriul minim obligatoriu privind ponderea investitiilor de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducând la respingerea planului de afaceri.

                 
          Alte costuri de operare referitoare la: Costuri de infiintare a firmei; Costuri curente: Costuri de personal; Costuri de training si formare personal;Servicii externe; Costurile legate de utilitati; Costuri cu punerea in functiune a echipamentelor; Costuri legate de procesul de vânzare; Costuri administrative; Chirii pentru spatii de birouri,  productie, de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii, depozitare;     Costuri de promovare a activitatii: on-line, pe suport de hârtie/electronic, alte tipuri de  materiale, participare la târguri interne si internationale etc.
              Solicitantul va face dovada detinerii in proprietate a terenului pe care urmeaza sa se realizeze constructia /amenajarea sau a detinerii unui drept de uzufruct, contract de concesiune ori inchiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea investitiei.
  Activele achizitionate trebuie sa fie noi. 

marți, 2 aprilie 2013

Beneficiarii de fonduri europene vor incasa peste 1,4 miliarde de lei pâna pe 7 iunieBeneficiarii de finantari UE vor continua sa-si incaseze banii pe facturile depuse, ca urmare a aprobarii de catre Guvernul României a unui nou imprumut de la Trezoreria Statului.

“Guvernul României a aprobat astazi un nou imprumut in valoare de peste 1,4 miliarde de lei, care va permite efectuarea de plati catre beneficiari, demonstrând inca o data angajamentul nostru de a ajunge la zi cu plata facturilor. Noul imprumut faciliteaza in acelasi timp accelerarea absorbtiei deoarece sumele eligibile platite beneficiarilor urmeaza sa fie rambursate de Comisia Europeana dupa transmiterea, in cel mai scurt timp, a documentelor necesare”, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Imprumutul aprobat de Guvern va fi utilizat pentru achitarea facturilor restante, dar si pentru efectuarea de plati in termenele prevazute in contractele de finantare. Suma alocata va fi folosita pentru efectuare de plati catre beneficiarii fondurilor contractate prin intermediul a cinci programe: POS Mediu, POSCCE, POSDRU, POR, si PODCA
Sumele mentionate urmeaza sa fie achitate beneficiarilor de fonduri pâna la data de 7 iunie 2013. Actul normativ aprobat astazi in sedinta de Guvern impune termene mai reduse pentru efectuarea platilor catre beneficiari, dar si pentru transmiterea documentelor necesare pentru rambursarea fondurilor de catre Comisia Europeana.

Anul 2013 reprezinta un an crucial pentru România, iar una dintre prioritatile strategice ale Guvernului României este utilizarea a 6,5 miliarde de euro din fondurile europene alocate României in actuala perioada de programare pentru a evita riscul de dezangajare automata a acestor fonduri.


Sursa: Ministerul Fondurilor Europene