miercuri, 3 aprilie 2013

Fonduri nerambursabile pentru SRL-D

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2013 este de 25.000.000 lei


Prin acest Program se urmareste:
-   dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor, in vederea adaptarii rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor;
-   stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii firmelor nou-infiintate (start-up-uri) prin facilitarea     accesului acestora la finantare;
-     facilitarea accesului tinerilor la sursele de  finantare.


Pentru a infiinta avea un SRL-D trebuie sa sa aveti varsta sub 35 de ani si sa nu mai fi avut actiuni in cadrul unei companii sau functia de administrator.

Tipurile de facilitati pentru microintreprinderea S.R.L. – D.
-    financiare nerambursabile de 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro
-  garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. pentru creditele contractate de „SRL-D” in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de Ministerului Economiei, pâna la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro;
-  scutirea contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariati, angajati pe perioada nedeterminata;
-   scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

Categoriile de cheltuieli eligibile
-        Terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
-        Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
-        Achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
-     Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
-     Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de calcul, etc;
-        Mijloace de transport marfa in directa legatura cu activitatile codului/codurilor CAEN  pe care acceseaza, cu exceptia  vehiculelor de transport rutier de marfuri, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor;
-        Brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare(francize, etichetare ecologica, etc.);
-        Realizare site.
Microintreprinderile SRL-D trebuie sa indeplineasca, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri criteriul minim obligatoriu privind ponderea investitiilor de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducând la respingerea planului de afaceri.

                 
          Alte costuri de operare referitoare la: Costuri de infiintare a firmei; Costuri curente: Costuri de personal; Costuri de training si formare personal;Servicii externe; Costurile legate de utilitati; Costuri cu punerea in functiune a echipamentelor; Costuri legate de procesul de vânzare; Costuri administrative; Chirii pentru spatii de birouri,  productie, de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii, depozitare;     Costuri de promovare a activitatii: on-line, pe suport de hârtie/electronic, alte tipuri de  materiale, participare la târguri interne si internationale etc.
              Solicitantul va face dovada detinerii in proprietate a terenului pe care urmeaza sa se realizeze constructia /amenajarea sau a detinerii unui drept de uzufruct, contract de concesiune ori inchiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea investitiei.
  Activele achizitionate trebuie sa fie noi. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu