marți, 30 iunie 2009

Infiintare / modernizare pensiune turistica

Pensiune turistica-FEADR Masura 313

Pensiune turisticaDin ce in ce mai multi romani isi doresc sa investeasca in turism,
sa infiinteze o pensiune turistica sau agroturistica, motiv
pentru care majoritatea sunt interesati de fondurile europene
ce finanteaza turismul si agroturismul.

Beneficiari

- Micro-intreprinderile;
- Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-intreprindere;
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare;
- ONG-uri.

Nota
Codul CAEN principal al activitatii sa fie 5520 - 'Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata'

Investitii eligibile

-Pentru investitii noi, modernizare si extindere in cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decat cele agro-turistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 3 margarete/stele;
-Pentru investitii in structuri de primire agro-turistice se va respecta definitia agro-turismului data in cadrul acestei fise, iar nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 1 margareta;
-In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice;
-Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte prevederile PUG;
-Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala;
-Pentru investitiile noi in structurile de primire turistice, suprafata de teren aferenta structurii de primire turistice (inclusiv in structuri de primire agro-turistice) trebuie sa fie de cel putin 1000 mp; in vederea evitarii supraaglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natura

Intensitatea sprijinului

i. Pentru investitiile in interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200.000 Euro/proiect;
ii. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la:
- 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 Euro/proiect in cazul proiectelor de investitii in agro-turism;
- 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural.
Beneficiarii acestei masuri vor primi tratament egal fara discriminare pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa etc.

Criterii de selectie:

Pentru componenta a), b) :
i. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare in ultimii 3 ani;
ii. Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere;
iii. Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro investitii;
iv. Locurile de munca nou create prin activitatea propusa vor fi ocupate in proportie de minim 50% de catre rezidentii din spatiul rural;
v. Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectului;
vi. Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a), b), c) sau d);
vii. Proiecte care au in componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii turistice;
viii. Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca, in vederea amenajarii structurilor de primire turistice;
ix. Proiecte de investitii in agro-turism ai caror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile Axei 1.

Pentru componentele c) si d):
i. Proiecte incluse intr-o strategie de promovare la nivel national/regional/judetean sau local (de tip LEADER);
ii. Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3 comune si in care exista minim 15 actiuni/investitii de turism;
iii. Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate. Sistemul de selectie este prevazut la subcapitolul 5.2.4. „Procedura de selectie”.

Descrierea angajamentelor

Beneficiarii acestei masuri pot solicita Agentiei de Plati plata unui avans in cuantum de pana la 20% din ajutorul public pentru investitii, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005 privind acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurala din FEADR, iar plata este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente, corespunzatoare unui procent de 110% din valoarea avansului. Garantia depusa se elibereaza numai in cazul in care Agentia de Plati stabileste ca suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investitii a depasit valoarea avansului.
Pachetul de acte normative, pentru creditarea si garantarea investitiilor, care este in vigoare pana in anul 2009, in special pentru asigurarea cofinantarii proiectelor realizate din fondul SAPARD, intitulat Programul „Fermierul”, a constituit principalul instrument pentru cresterea absorbtiei fondurilor de pre-aderare. Incepand cu anul 2010, se intentioneaza ca fondurile de garantare sa se capitalizeze din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, asa cum se prezinta la subcapitolul 5.2.7. din PNDR.

Finantare


Alocarea financiara a masurii pentru perioada 2007-2013 este:
Cost total: 837.265.806 Euro
Cheltuieli publice: 544.222.774 Euro

Proiecte eligibile:

pensiune turistica rurala, pensiune agro-turistica,cabana montana, cabana, pensiune, pensiune agroturistica, agroturism

2 comentarii:

  1. Pentru o cabana montana care ar fi conditiile de indeplinit? Persoana fizica

    RăspundețiȘtergere
  2. As dori sa aflu daca in baza Masurii 313 se mai pot accesa fonduri europene pentru construirea unei pensiuni spa agroturistice? Care este/a fost data limita de depunere a solicitarilor? Va multumesc anticipat?

    RăspundețiȘtergere