marți, 23 iunie 2009

Ideie de investitie:Ferma de porci pe bani europeni

Finantarea este de 50% din valoarea eligibila a proiectului. Un complex de ingrasare a porcinelor poate genera anual venituri de peste un milion de euro, in timp ce cheltuielile urca pana la 700.000 de euro.
Acest document se refera la: fonduri UE, finantare, ferma, porci, ecologie, standarde
Construirea unui complex de ingrasare a porcinelor este finantata prin Masura 121 - Modernizarea exploatatiillor agricole . Pentru a demara o astfel de investitie, a carei valoare este estimata la aproximativ 750.000 de euro, solicitantul trebuie sa fie inregistrat ca societate comerciala, persoana fizica autorizata sau asociatie familiala cu capital 100% privat.

Sunt insa acceptate si persoanele fizice, cu conditia sa se autorizeze pana la data incheierii contractului de finantare. Totodata, cine vrea sa-si deschida o ferma de ingrasare a porcilor pe bani europeni trebuie sa aiba pregatire profesionala in domeniu.

In caz contrar, trebuie sa se angajeze ca va urma cursuri de specializare pana la finalizarea investitiei (in cel mult trei ani). Daca solicitantul nu este o firma nou - infiintata, atunci este obligatoriu sa fi inregistrat profit in anul precedent, iar la momentul depunerii proiectului sa nu fie in dificultate.

Foarte important este ca terenul pe care se realizeaza investitia sa fie in proprietatea solicitantului sau sa existe un contract de comodat intre acesta si proprietar pe o durata de minimum opt ani.

Porci crescuti la standarde europene

Investitia presupune cumpararea porcilor de la furnizori autorizati, la o greutate medie de 25-30 de kilograme, si ingrasarea lor pana la aproximativ 100-110 kilograme in vederea comercializarii lor catre diverse abatoare. in decursul unui an se realizeaza cate trei cicluri de productie a cate 120 de zile, incluzand si perioada de dezinfectare, care se desfasoara dupa depopularea halelor.

Intretinerea se face in boxe comune, dimensionate in functie de grupa de greutate a porcinelor si dotate cu sistem automat de adapare si furajare, cu spatiu separat pentru odihna si sistem de evacuare a dejectiilor.

In timpul verii, se asigura ventilatie automata, cat si naturala. Fiecarui animal i se va asigura o suprafata utila de minimum 0,8 metri patrati. Ferma mai poate avea bucatarie furajera, statie de epurare sau put forat.

Amortizare in maximum 3 ani

Valoarea investitiei intr-o ferma de crestere a porcinelor ajunge pana la 750.000 de euro, potrivit firmei de consultanta Comara Project Consulting. Fondurile europene pot acoperi 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu pot depasi plafonul de un milion de euro.

"Daca ferma este amplasata intr-o zona defavorizata sau daca beneficiarul are sub 40 de ani, sprijinul nerambursabil se va putea majora cu 10%, respectiv 5%", explica Marius Ilie, directorul general al Comara Project Consulting. Cheltuielile neeligibile, in care este inclusa si taxa pe valoare adaugata (TVA), vor fi acoperite in intregime de catre beneficiar.

Investitia va putea fi recuperata in maximum 3 ani, ferma generand un profit anual de 360.000 de euro. De exemplu, pentru un ciclu de productie cu 2.000 de porci, cheltuielile de achizitie, cele cu furajele plus alte cheltuieli se vor ridica la nivelul unui an la aproximativ 710.000 de euro.

In acelasi timp, sumele din vanzari, de 870.000 de euro, la care se adauga subventii de la stat de 200.000 de euro pe an, vor salta veniturile fermei la peste un milion de euro.

Sfaturi

Pentru ca proiectul sa obtina un punctaj mai mare, este recomandat ca exploatatia agricola sa aiba actionar unic, barbat sub 40 de ani sau femeie, indiferent de varsta, mai spun consultantii Comara Project Consulting.

De asemenea, este indicat ca proiectul sa presupuna cresterea animalelor in sistem ecologic sau sa includa investitii pentru procesarea produselor agricole. Rezultatul procesarii poate fi utilizat in cadrul fermei sau pentru comercializare.

Cheltuieli neeligibile

Daca prin programul de preaderare SAPARD achizitia porcinelor era considerata cheltuiala eligibila, acordandu-se finantare in acest sens, in prezent, situatia s-a schimbat. Sumele nerambursabile se acorda exclusiv pentru ridicarea constructiei si pentru realizarea lucrarilor aferente, precum si pentru achizitionarea utilajelor agricole necesare.

Taxa pe valoare adaugata este considerata cheltuiala neeligibila si trebuie suportata de catre beneficiar. in plus, nici terenul pe care va fi amplasata ferma nu poate fi finantat prin bani europeni.

Acte la dosar:

- Bilantul contabil, contul de profit si pierdere sau Declaratia de inactivitate;
- Actul de proprietate asupra terenului pe care vor fi realizate investitiile, la care se vor anexa planul urbanistic zonal semnat si stampilat de primaria locala, plan de situatie si extras de carte funciara;
- Certificat de urbanism;
- Adeverinta de mediu;
- Nota de constatare privind echipamentele;
- Declaratia privind angajamentul de cofinantare;
- Cazier fiscal, certificate fiscale;
- Adeverinta DSVSA, notificare de la Directia de Sanatate Publica;
- Act constitutiv societate comerciala, microintreprindere, PFA.

La ce usi batem:

1. Firma de consultanta;
2. Directia Agricola;
3. Agentia de Mediu;
4. Directia Sanitar-Veterinara;
5. Administratia Financiara;
6. Directia Sanatate Publica;
7. Primarie;
8. Agentia pentru Gospodarirea Apelor;
9. Agentia de Plati;
10. Banca.

Pasi de urmat:

1. Alegerea firmei de consultanta;
2. Alegerea proiectantului;
2. Intocmirea proiectului tehnic si a dosarului de finantare;
3. Depunerea dosarului la Oficiul Judetean de Plati;
4. Evaluarea si punctarea dosarului;
5. Incheierea contractului de finantare;
6. Implementarea proiectului - realizarea efectiva a investitiei, cu bani pentru cofinantare, imprumutati, daca este cazul, de la banca.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu