luni, 15 iunie 2009

Investitii in retele broadband in zonele defavorizare din punct de vedere al accesului

In cadrul POSCCE, Axa 3 „TIC pentru sectoarele public si privat” este prevazuta posibilitatea finantarii din fonduri structurale, in perioada 2007-2013, a infrastructurii de comunicatii in banda larga in zonele dezavantajate din acest punct de vedere.

Modelul de Implementare a operatiunilor cuprinse in POS CCE Axa III cuprinde ca element cheie faptul ca ajutorul de stat permite interventia doar in asa numitele „zone albe”, respectiv zone in care nu exista in prezent nicio retea de comunicatii electronice capabila sa ofere acces broadband si unde nu exista intentia niciunui operator de a investi, din surse proprii, fara ajutorul statului, in urmatorii 5 ani.

In urma unei analize efectuate pe parcursul anului 2008 de catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a rezultat ca exista un numar de 11027 localitati in care nu exista nicio retea de comunicatii in banda larga.

Avand in vedere cele de mai sus, este necesara realizarea listei finale cu „zonele albe”, in care va fi posibila interventia statului pentru realizarea de retele de comunicatii in banda larga. Din acest motiv, este necesar sa comunicati daca aveti intentia, ca in urmatorii 5 ani, sa investiti fonduri, din surse proprii, fara ajutorul statului, pentru construirea de retele de comunicatii in banda larga intr-una din localitatile amintite.

Astfel, in cazul in care aveti intentia de a investi din surse proprii pentru realizarea de retele broadband intr-una din localitatile aminitite, va trebui sa specificati urmatoarele:

  • Denumirea localitatii;
  • Codul SIRUTA;
  • Analiza privind oportunitatea investitiei si valoarea acesteia;
  • Date privind situatia financiara din care sa reiasa capacitatea de a realiza investitia.
Raspunsurile vor fi trimise la adresa de e-mail lidia.ene@mcsi.ro pana pe data de 17 iunie 2009.

In cazul in care nu se va primi niciun raspuns in termenul mentionat, se va considera ca nu aveti intentia de a investi fonduri, din surse proprii, fara ajutorul statului, pentru construirea de retele de comunicatii in banda larga intr-una din localitatile respective.

Lista finala eligibila pentru sprijin financiar pentru realizarea retelelor de comunicatie in banda larga va fi realizata dupa expirarea termenului de raspuns, prin excluderea acelor localitati in care exista intentia cel putin a unui operator economic de a investi din surse proprii, fara ajutorul statului, in urmatorii 5 ani, pentru realizarea de retele de comunicatii in banda larga.

Informatii de background
Implementarea proiectelor ce vizeaza dezvoltarea retelelor de broadband in zonele dezavantajate din punct de vedere al accesului este conditionata de:
  • Adoptarea si publicarea Strategiei Nationale de Comunicatii in banda larga.
  • Finalizarea Modelului de Implementare a operatiunilor cuprinse in POS CCE AXA III prin care se finanteaza dezvoltarea de infrastructura de comunicatii in banda larga in zonele defavorizate din punct de vedere al accesului la servicii de comunicatii.
In prezent Strategia Nationala de Comunicatii in Banda Larga a fost deja adoptata de Guvern, urmand a fi publicata in scurt timp in Monitorul Oficial.

Pornind de la prevederile Strategiei Nationale de Comunicatii in Banda Larga, de la cele ale Regulamentelor Europene pentru Fonduri Structurale si de la cele specifice ajutorului de stat, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, in calitate de Organism Intermediar pentru Implementarea Societatii informationale a elaborat un Model de Implementare a proiectelor ce vizeaza realizarea retelelor de comunicatii in banda larga.

Sursa: www.mcti.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu