vineri, 19 iunie 2009

Cum se inregistreaza in contabilitatea firmelor ajutoarele de stat de minimis

Ajutoarele de minimis, sume ce sunt considerate de Ministerul Finantelor ca fiind in categoria subventiilor, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. Adica, pe masura ce amortizezi o suma cheltuita, aceasta va fi trecuta, concomitent, si la venituri (doar in cazul sumelor nerambursabile), asa incat efectul amortizarii sa fie nul.

“Astfel, pe masura ce cheltuiesti din sumele aferente ajutorului de stat primit si inregistrezi acele cheltuieli in contul de amortizare pentru a le deduce treptat, trebuie sa inregistrezi aceeasi suma si ca venit obtinut. Veniturile sunt zero, prin urmare, profitul fiscal este zero”, a explicat pentru Business Standard Dragos Doros, director taxe directe in Ministerul Finantelor Publice.

Bugetul pentru schemele de ajutor de stat de minimis pentru intreprinderi a fost suplimentat de la 5 milioane de euro la 100 milioane de euro, iar sectoarele de activitate care pot beneficia de acest tip de ajutor vor fi extinse, in sensul cuprinderii cat mai multor activitati economice din cadrul industriei prelucratoare (de exemplu: productia de tesaturi, imbracaminte, prelucrarea pieilor si productia incaltamintei, productia sticlei si a articolelor din sticla, fabricarea articolelor din hartie si carton). Pentru acest an, suma alocata este de 20 milioane de euro, urmand ca pentru 2010 si 2011 sa fie alocate cate 40 milioane de euro.

Ministerul Finantelor estimeaza ca numarul de beneficiari va creste de 20 de ori in 2009 fata de anul trecut, ca urmare a suplimentarii bugetului. In acest an au fost inregistrate, pana in prezent, 62 de dosare cu o valoare estimata a proiectelor de investitii de 6,9 mil. euro. In baza acestei scheme de ajutor de stat se vor acorda sume nerambursabile pentru fiecare proiect de investitii eligibil, in valoare de maximum 200.000 de euro (echivalent in lei). Proiectele eligibile vor fi sustinute in proportie de 100% prin ajutoare de minimis.

Pentru a accesa acesti bani, intreprinderile trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate: sa respecte legislatia in vigoare cu privire la infiintarea unei societati comerciale, sa faca parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii (numar salariati de pana la 250 si cifra de afaceri de pana la 50 mil. euro), sa desfasoare activitatea in anumite domenii, cum ar fi cele apartinand industriei prelucratoare, turism, servicii, sa prezinte un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate, precum si un studiu tehnico-economic din care sa rezulte viabilitatea proiectului si eficientizarea activitatii intreprinderii, sa nu inregistreze debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat, sa nu fie in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare, sa nu fie considerata intreprindere in dificultate economico-financiara. Ajutoarele de minimis se acorda pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, in limita plafonului echivalent in lei a 200.000 de euro.

Cheltuielile eligibile sunt cele legate de investitiile in active corporale referitoare la: constructii cu scop industrial, destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare, echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii.

De asemenea, sumele vor putea fi folosite pentru investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare.

Plata transelor de ajutor de stat se realizeaza dupa verificarea documentatiei de achizitionare a echipamentelor, utilajelor etc. si verificarea la fata locului a investitiilor realizate de catre intreprindere.

In 2009, potrivit MFP, urmeaza a fi platite ajutoare de stat in valoare totala de 146,29 mil. euro.

sursa: www.standard.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu