marți, 30 iunie 2009

Achizitii utilaje pentru agricultura

DOMENIU FINANTAT PRIN:

Fondul European Pentru Agricultura Si Dezvoltare Rurala
Masura121 – Modernizarea Exploatatiilor Agricole

UTILAJE AGRICULTURASOLICITANTI ELIGIBILI

# Persoana fizica autorizata
# achizitii utilaje Asociatie familiala
# Societate nume colectiv
# Societate comandita simpla
# Societate pe actiuni
# Societate comandita pe actiuni
# Societate raspundere limitata
# Societate agricola
# Societate cooperativa agricola
# Grup de producatori
# Cooperativa agricola

Obs:
(1) Solicitantul trebuie sa fie persoana fizica sau juridica romana, cu capital privat 100%. Actionariatul poate fi atat roman, cat si mixt sau integral strain.
(2) Sunt acceptate si societatile nou infiintate.
(3) Pentru societatile cu istoric, rezultatul operational al anului precedent trebuie sa fie pozitiv.


ACTIVITATI / CHELTUIELI ELIGIBILE

# Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, inclusiv cele pentru protectia mediului;
# Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri;
# Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate;
# Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate necesare activitatii de productie;
# Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
# Investitii in apicultura;
# Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei (numai daca 50% din materia prima este produsa in ferma proprie, rezultatul procesarii este tot un produs din nexa 1 la Tratatul de Instituire a CE, iar agricultura reprezinta si ramane activitatea de baza), cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire, etc;
# Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
# Investitii necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare;
# Consultanta si proiectare (10% din VEI pt. proiecte ce prevad constructii si max.5 % din VEI pt. proiecte care nu prevad realizarea de constructii).


VALOARE GRANT /PROIECT

# Pt. 2009: grant 1.000.000 Eur (50% din VEI);

Obs: procentul creste pentru tineri sub 40 ani (+5%), zone cu handicap natural (+10%), investitii pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (+25%);
# grant 1.500.000 Eur (50% din VEI) pentru proiecte care includ si investitii pt. producerea si utilizarea energiei regenerabile;
# grant 2.000.000 Eur (50% din VEI) – pentru forme asociative.

Pt. 2010:
· grant 800.000 Eur (40% din VEI);
Obs: procentul creste pentru tineri sub 40 ani (+10%), zone cu handicap natural (+10%), investitii pt. protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole (+25%);
# grant 1.200.000 Eur (40% din VEI) pt. proiecte care include si investitii pt. producerea si utilizarea energiei regenerabile;
# grant 1.600.000 Eur (40% din VEI) – pt forme asociative.


AVANS ACORDAT

Pemtru anii 2009-2010 valoarea avansului poate fi pana la 50% din valoarea nerambursabila

Nota

Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” se încadreaza în Axa I – „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiective:
a. Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
b. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare;
c. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;
d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative în vederea încurajarii fenomenului de asociere.

Fondurile totale alocate Masurii 121 prin FEADR sunt de 991.827.895 euro din care: contributia Guvernului României – 20% si contributia Uniunii Europene – 80%.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu