marți, 30 iunie 2009

Infiintare / modernizare abator

Abatorizare - Masura 123 -FEADR

Abator
Nota
Pentru infiintare abator prin fondurile europene codul CAEN principal al activitatii este 1011 - Prelucrarea si conservarea carnii

Beneficiari

-Micro-intreprinderi si Intreprinderi Mici si Mijlocii - definite in conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003;
-Alte intreprinderi care nu sunt micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, definite in conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai putin de 750 angajati sau cu o cifra de
afaceri care nu depaseste 200 milioane euro.

Cheltuieli eligibile

- Constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
- Constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
- Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare;
- Investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing;
- Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;
- Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie si marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Beneficiarii acestei masuri pot solicita Agentiei de plati plata unui avans in cuantum de pana la 20% din ajutorul public pentru investitii, conform articolului 56 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 privind regulile de aplicare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind acordarea sprijinului pentru dezvoltare rurala din FEADR, iar plata este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente, corespunzatoare unui procent de 110% din valoarea avansului.

Garantia depusa se elibereaza numai in cazul in care Agentia de plati stabileste ca suma cheltuielilor efectuate care corespund sprijinului public pentru investitii a depasit valoarea avansului. Potentialii beneficiari ai acestei masuri au la dispozitie facilitatile financiare conform pachetului de acte normative pentru creditarea si garantarea investitiilor, care este in vigoare pana in anul 2009, in special pentru asigurarea cofinantarii proiectelor realizate din fondul SAPARD, intitulat Programul „Fermierul” care a constituit principalul instrument pentru cresterea absorbtiei fondurilor de pre-aderare.
Aceste scheme de ajutor vor continua pana la sfarsitul anului 2009, cand isi inceteaza existenta. Din anul 2010 programul va fi amendat si se vor introduce operatiuni de inginerie financiara sustinute prin FEADR sub forma schemelor de garantare, in vederea inlocuirii schemelor actuale. Continutul exact al acestor scheme, resursele financiare alocate din FEADR si detaliile privind implementarea acestora vor fi introduse printr-o modificare a programului in anul 2010. Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii contractului de finantare.


Obiective

# Imbunatatirea si optimizarea fluxurilor de productie, prelucrare si marketing a produselor agricole si forestiere (de exemplu: cresterea randamentului de procesare);
# Crearea si/sau modernizarea retelelor locale de colectare, a capacitatilor de receptionare, depozitare, conditionare, sortare si ambalare a produselor agricole si forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de pastrare, cresterea calitatii produselor);
# Introducerea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse, care sa satisfaca diferitele cerinte ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de produse);
# Imbunatatirea productiei, procesarii si marketingului produselor cu standarde de calitate superioare, inclusiv produsele ecologice;
# Imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing (de exemplu: cresterea sigurantei alimentare).


Volumul sprijinului:


Pentru microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect.
Cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 3.000.000 Euro/proiect pentru investitiile care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia. Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti –Ilfov se limiteaza la 40% din valoarea eligibila in conformitate cu art. 28(3) din Regulamentul 1698/2005 si cu Harta de Ajutor Regional.

Pentru alte intreprinderi: Cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibila a proiectului, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect. Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti–Ilfov se limiteaza la 20% din valoarea eligibila conform art. 28(3) din Reg. 1698/2005. Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri pentru operatiunile prevazute la art. 36 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat in intelesul art. 87 (1) din Tratat, sau cu alta contributie a statului membru, daca o astfel de cumulare ar conduce la depasirea intensitatii maxime a sprijinului stipulata de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face inaintea semnarii contractului de finantare.

Finantare

Alocarea financiara a masurii pentru perioada 2007-2013:
Cost total: 2.708.792.184 Euro
Cheltuiala publica: 1.071.174.126 Euro
Tipul sprijinului: - Public nerambursabil.

Justificare referitoare la necesitatea sprijinului pentru standardele comunitare nou introduse
Sprijinul pentru standardele comunitare nou introduse este acordat intreprinderilor pentru a li se permite o perioada de timp corespunzatoare in vederea pregatirii indeplinirii conformitatii cu standardele comunitare. Desi termenul limita pentru adoptarea majoritatii standardelor a fost pana la data aderarii, s-a constatat faptul ca pregatirea necesita un timp mai indelungat. In plus, pentru indeplinirea standardelor este necesara o sursa financiara semnificativa, care implica desfasurarea de activitati economice fara obtinere de venituri, si din acest motiv intreprinderile nu-si pot permite sa realizeze astfel de investitii. Introducerea celor mai multe dintre standardele din lista va contribui la protectia mediului. Acest lucru demonstreaza ca este necesar ca intreprinderile sa fie sprijinite pentru realizarea acestor investitii.
Principala posibilitate de a sprijini intreprinderile este PNDR 2007-2013. In perioada de gratie de trei ani acordata pentru indeplinirea conformitatii cu standardele mentionate, intreprinderile pot solicita sprijin si isi pot finaliza investitiile necesare pentru conformitatea cu aceste standarde.

Un comentariu:

  1. Buna ziua, am si eu o intrebare: achizitia de utilaje pentru modernizarea abatoarelor este cheltuiala eligibila doar prin FEADR? Pentru imm-urile din mediul rural, teren intravilat nu exista niciun program/masura pentru finantarea acestora? Am verificat codurile CAEN pentru cheltuieli eligibile in cadrul POR si POS CCE si se pare ca nu exista o linie de finantare pentru acestea. Astept raspunsul dvs, multumesc.
    Ovidiu Gorgan
    email: gorgan.ovidiu@yahoo.com

    RăspundețiȘtergere