marți, 21 august 2012

A fost aprobată versiunea 2 a Programului Operațional Sectorial "Transport"

Comisia Europeană a aprobat cea de-a doua versiune a Programului Operațional Sectorial „Transport” prin Decizia nr. C(2012) 5647 de modificare a Deciziei C(2007)3469 de adoptare a Programului Operațional „Transport” de ajutor comunitar din partea Fondului European de Dezvoltare Regională şi Fondului de Coeziune în conformitate cu obiectivul „Convergenţă”.

Programul Operațional Sectorial „Transport” este instrumentul care dezvoltă obiectivele Cadrului Naţional Strategic de Referinţă (CNSR), stabilind priorităţi, deziderate şi alocarea de fonduri pentru dezvoltarea sectorului transporturilor în România.

Modificarea Programului Operațional de Transport a fost necesară din cauza evoluției lente a implementării programului pe anumite Axe Prioritare și Domenii Majore de Intervenție (DMI), dar și urmare a modificărilor Regulamentului General 1083/2006 ce au fost aprobate prin Regulamentul (UE) nr.1311/2011 din 13 decembrie 2011, care reglementează mecanismul de top-up, mecanism care poate fi utilizat doar dacă Statul Membru utilizează deja rata maximă de cofinanțare a fondurilor UE admisă de Comisia Europeană, respectiv 85%.

În cadrul documentului au fost aprobate următoarele modificări:
  • Realocări între Axe Prioritare și DMI-uri;
  • Modificarea obiectivului Axei prioritare nr. 2 pentru a se include finanțarea autostrăzilor din Fondul European de Dezvoltare Regională;
  • Rata de cofinanțare UE pentru întregul program operațional a fost ridicată la 85%.
Documentul oficial POST este disponibil spre accesare şi consultare în secțiunea “Documente programare > Programe operaționale > POST” a site-ului www.fonduri-ue.ro precum și pe website-ul Autorității de Management pentru POST www.ampost.ro, secţiunea Documentație / Documente strategice.

Sursa: AM POST

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu