marți, 21 august 2012

Modificări și realocări în cadrul Programului Operațional Regional 2012

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013 (POR). CM POR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului.
În cadrul ședintei CMPOR din 24 – 25 mai 2012, pe lângă aprobarea Raportului Anual de Implementare 2011 al POR  și introducerea unui nou Domeniu Major de Intervenţie Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a clădirilor de locuit în cadrul Axei Prioritare 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor, a fost aprobat și un pachet de modificări și realocări.
În cadrul Axei Prioritare 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, din DMI 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, s-au facut umătoarele realocări:
  • Regiunea de Dezvoltare Nord- Vest - a fost realocată suma de 0,95 milioane euro către DMI 3.4. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continua;
  • Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia – 372,777 euro au fost realocați către DMI 3.4. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continua;
  • Regiunea de Dezvoltare Vest – 332,290.72 euro către DMI 3.2. Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
  • Regiunea de Dezvoltare Centru – 553,945.42 euro ce vor fi realocați după ședința CDR Centru.
În cadrul Axei Prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, în Regiunea Sud Vest Oltenia, a fost realocată suma de 0,59 mil euro din DMI 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi către DMI 4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.
Totodată, s-a aprobat redeschiderea apelului de proiecte pentru DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice în Regiunile Sud-Vest si Centru.

O modificare importantă este introducerea în Strategia de Asistență Tehnică pentru Programul Operațional Regional a eligibilității activităților de realizare de studii, documentații tehnico-economice, analize, rapoarte și strategii, respective a cheltuielilor aferente. Această modificare va permite Autorității de Management și Organismelor Intermediare să declare ca fiind eligibile acest tip de cheltuieli, sprijinind astfel elaborarea de documentații tehnice pentru următoarea perioadă de programare.
Sursa : fonduri-ue.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu