miercuri, 12 martie 2014

Programul de finantare COMERT SERVICII 2014


Sesiunea de inregistrare proiecte: 24.04.2014- 03.05.2014

Valoarea proiectului de investitii:
- Ajutor nerambursabil – maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 80.000 lei/beneficiar;
- Contributie proprie – minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului;


Categorii de cheltuieli eligibile:
- echipamente IT tehnica de calcul;
- achizitionarea de cititoare pentru cod de bare; 
- achizitionarea de cantare electronice; 
- achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale; 
- achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru;
- achizitionarea de electro si motostivuitoare;
- investitiile in active necorporale;
- achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
- achizitionarea de mijloace de transport marfa sau microbus transport persoane;
- certificarea unui sistem de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor;
- site pentru prezentarea produselor sau serviciilor promovate;
- achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
- promovarea on-line a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
- participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala;
- consultanta pentru obtinerea finantarii in cadrul prezentului program.

Conditii de eligibilitate a solicitantului
Prezentul ajutor se acorda societatilor comerciale care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
- Sa fie inregistrati conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale; 
- Are cel 1 an calendaristic de la infiintare; 
- Au obtinut profit din exploatare, in exercitiul financiar precedent
- Administratorul societatii este cetatean  roman si  are cel putin studii medii definitivate; 
- Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale; 

Nu esti sigur daca te incadrezi ca potential beneficiar al programului START? Acceseaza linkul de mai jos,completeaza formularul si vei primi un raspuns de la un specialist in fonduri nerambursabile.  Acesta informare este GRATUITA si NU implica nici o obligatie contractuala sau financiara din parte dvs.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu