marți, 27 octombrie 2009

Finantare pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri - 17 proiecte selectate

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.) a selectat spre finanţare, în urma întrunirii Comitetului de Selecţie, un număr de 9 proiecte (3 proiecte la nivel central şi 6 proiecte la nivel local) depuse în cadrul operaţiunii 3.2.2. “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”, Domeniul Major de Interveţie 2 “Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne”, Axa Prioritară III “TIC pentru sectoarele privat şi public”, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

In cadrul operaţiunii 3.3.2. “Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri”, Domeniul Major de Intervenţie 3 “Dezvoltarea E-economiei”, Axa Prioritară III “TIC pentru sectoarele privat şi public”, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”- POSCCE, Comitetul de Selecţie a selectat spre finanţare un număr de 17 proiecte.
În conformitate cu prevederile ghidului solictantului, în cadrul apelului de proiecte, pe operaţiunea 3.2.2. “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice au fost depuse 37 de proiecte, din care un număr de 36 de proiecte au intrat în procesul de evaluare şi 4 proiecte au fost respinse în etapele premergătoare evaluării tehnico- economice. Comitetul de Selecţie a primit din partea experţilor evaluatori externi în cadrul acestei operaţiuni un număr de 32 de propuneri de proiecte din care au fost selectate spre finanţare 9 proiecte in funcţie de punctajul acordat şi ţinând cont de bugetul alocat apelului.

În cadrul operaţiunii 3.3.2. “Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri”, au fost depuse 29 de proiecte, din care un număr de 28 proiecte au intrat în procesul de evaluare şi 9 proiecte au fost respinse în etapele premărgătoare evaluării tehnico-economice. Comitetul de Selecţie a primit din partea experţilor evaluatori externi în cadrul acestei operaţiuni un număr de 19 proiecte, din care au fost propuse spre finanţare 17 proiecte şi 2 proiecte au fost respinse în funcţie de punctajul acordat şi ţinând cont de bugetul alocat apelului.
Proiectele depuse în cadrul celor două operaţiuni au avut ca solicitanţi autoritatile administraţiei publice centrale şi locale, parteneriate între autorităţile publice centrale, precum şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară în cadrul operaţiunii 3.2.2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”, respectiv IMM-urile, în cadrul operaţiunii 3.3.2. “Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri”.

Valoarea totală a proiectelor selectate în cadrul operaţiunii 3.2.2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informaticeeste de 42.963.087,57 lei, din care grantul propus a fi acordat este de 29.159.343,59 lei. În cadrul operaţiunii 3.3.2. “Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri”, valoarea totală a proiectelor selectate este de 9.935.494 Lei, din care grantul propus a fi acordat este de 5.567.962 Lei.

Sursa: http://www.mcsi.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu