marți, 6 octombrie 2009

S-a lansat proiectul POSDRU -„Profesorul - creator de soft educaţional"

Proiectul strategic „Profesorul - creator de soft educaţional" care urmează a se implementa în perioada septembrie 2009 - septembrie 2011 (24 de luni).
Proiectul a primit finanţare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, conform contractului de finanţare - POSDRU/57/1.3/S/34533.

Obiectivul general al proiectului vizează elaborarea şi implementarea unui program de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţămîntul preuniversitar în vederea dezvoltării competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii de a utiliza metode interactive de predare-învăţare.
Absolvenţii programului de formare vor primi atestate profesionale purtătoare de credite transferabile. Grupul ţintă este constituit din 1500 de profesori din învăţământul preuniversitar.

Prin îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului se urmăreşte, în principal, dezvoltarea de noi competenţe în vederea elaborării şi realizării propriilor aplicaţii de soft educaţional pentru 1500 de cadre didactice, prin formarea acestora în cadrul proiectului.
De asemenea, se are în vedere îmbunătăţirea capacităţilor de a utiliza metode interactive de predare-învăţare pentru a contribui la formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor şi asigurarea unui înalt nivel de calificare pentru cadrele didactice din grupul ţintă. La ora actuală, softul educaţional este integrat în structura unui demers tradiţional, dar direcţia de mişcare facilitată de TIC este de la centrarea pe predare/pe activitatea profesorului la centrarea pe elev, pe învăţare, pe construirea de către elev a cunoaşterii.

Prin validarea unor modele viabile de dezvoltare socio-profesională în context nonformal, proiectul va contribui la formarea competenţelor cadrelor didactice de a construi situaţii de învăţare semnificative, de a rezolva problemele care apar în activitatea profesională, de a accesa informaţia şi de a o utiliza eficient, în contextul dezvoltarii accelerate din ultimii ani a tehnologiilor şi serviciilor bazate pe acestea.

Sursa:edu.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu