miercuri, 28 octombrie 2009

Important - în atenţia potenţialilor beneficiari pentru Axa III – POS CCE

Comunicat MCSI

Ca urmare a identificării de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a unei potenţiale probleme în armonizarea prevederilor H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu legislaţia europeană în domeniu, pentru a evita nerambursarea cheltuielilor eligibile din cadrul proiectelor finanţabile din fonduri nerambursabile, vă recomandăm să nu utilizaţi criteriul „experienţa /calificarea profesională a experţilor” în etapa evaluării ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică aferente acestor proiecte, asa cum este el prevăzut în art. 15 alin. 1, teza a 2-a din H.G. nr. 925/2006, până la modificarea în mod corespunzător a actului normativ menţionat.

În acest sens ANRMAP recomandă utilizarea criteriului menţionat mai sus doar în etapa de calificare/selecţie a candidaţilor/ofertanţilor în cadrul procedurii de achiziţie publică


Sursa:www.mcsi.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu