miercuri, 10 februarie 2010

Infiintarea unui restaurant in mediul rural

PROGRAM PNDR - MASURA 312 "SPRIJIN PENTRU CREAREA SI DEZVOLTAREA DE MICRO-INTREPRINDERI"


Cod CAEN : 5610 Restaurante (*exclusiv restaurante)

Nota*: Proiectul (investitia) se va realiza în mediul rural

Beneficiarii eligibili 

- Micro-intreprinderile(atât cele existente cât si cele nou înfiintate);
- Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi, iar in situatia in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale cererii de finantare


Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

- Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor în scop
productiv – pentru efectuarea activitatii vizate de proiect- precum si constructia de
cladiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje
etc., inclusiv achizitionarea în leasing a acestora);
NOTA*Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ.

- Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea în leasing a acestora

Cheltuieli neeligibile

• Impozite si taxe fiscale;
• Costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie;
• Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
• Cheltuieli pentru cumpararea de echipament second – hand;
• Achizitionarea de teren/cladiri;
• Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de
transport în numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si
activitate principala, prevazuta prin proiectul pentru care se solicita sprijin ;
• Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
• TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv
suportat de catre beneficiari, altii decât persoanele neimpozabile, conform art.71
(3), lit. a) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
• Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare
asociate contului euro APDRP;
• Contributia în natura;
• Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima
de asigurare etc.
• Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a
planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate;
• Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;


Conditii de finantare

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 Euro, iar ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în sectorul transportului rutier;
200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi
Valoarea minima eligibila al unui proiect este de 5.000 Euro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu