luni, 21 septembrie 2009

Finantare formare profesionala


Agenţii economici care doresc să îşi califice profesional salariaţii, pot opta pentru accesarea de fonduri europene prin depunerea de cereri în cadrul schemei de ajutor "Bani pentru formare profesională" din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane(POSDRU). Obiectivul programului este acela de a îmbunătăţi tranziţia de la şcoală la viaţa activă, de a dezvolta capacitatea întreprinderilor prin sprijinirea creşterii nivelului de calificare al angajaţilor, de a creşte nivelul de perfecţionare, respectiv specializare a angajaţilor şi de a îmbunătăţi accesul şi participarea la formarea profesională continuă.

Solicitanţii eligibili ai acestui program sunt întreprinderile ai căror angajaţi participă la programe de formare profesională continuă. Activităţile eligibile în cadrul acestei scheme de ajutor sunt cele care vizează formarea profesională generală şi specifică a angajaţilor proprii întreprinderii solicitante. Valoarea minimă a unei cereri de ajutor reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, iar plafonul maxim al ajutorului reprezinta chivalentul in lei a doua milioane de euro pentru o intreprindere pentru 2 ani consecutivi.

Contribuţiile beneficiarilor în cadrul schemei de ajutor "Bani pentru formare profesională" sunt de 20 la sută pentru formare generală şi de 55 la sută pentru formare specifică, în cazul întreprinderilor mici. În ceea ce priveşte întreprinderile mijlocii, acestea trebuie să contribuie cu 30 la sută din valoarea cererii totale de finanţare, pentru formare profesională generală şi cu 60 la sută pentru formarea specifică. Întreprinderile mari vor contribui cu 40 la sută pentru formare generală şi cu 75 la sută pentru formare specifică.

Cererile pot fi depune în mod continuu până la utilizarea fondurilor disponibile, dar nu mai târziu de 30 octombrie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu