sâmbătă, 26 septembrie 2009

PROCEDURA DE OBTINERE A GARANTIEI FGCR


PROCEDURA DE OBTINERE A GARANTIEI


Pentru obtinerea garantiei Fondului se procedeaza astfel:
  • Documentatia pentru obtinerea creditului se inainteaza bancii comerciale finantatoare;

  • Banca analizeaza documentatia, iar in cazul in care accepta sa deruleze operatiunea completeaza Solicitarea de garantare, conform Conventiei incheiate cu FGCR-IFN SA pe care o transmite Fondului, impreuna cu Declaratia clientului, si cu documentatia din dosarul de creditare, in copie;

  • Fondul analizeaza documentatia primita si in masura in care aceasta corespunde Normelor Metodologice proprii, acorda garantia in maxim 7 zile, respectiv 15 zile lucratoare, in functie de nivelul de competenta in aprobarea garantiei si semneaza cu Banca un Contract de garantare in favoarea beneficiarului creditului


FGCR-IFN SA nu acorda garantii bancilor pentru:

a). creditele care ar fi utilizate, chiar partial, la rambursarea de angajamente anterioare ale clientilor, sau credite deja contractate, cu exceptia creditelor acordate pe baza de novatie;

b). creditele acordate pentru constituirea stocurilor de cereale pentru comercializare;

c). beneficiarii de credite care, la data solicitarii garantiei, au credite restante si dobanzi neachitate la scadenta, din contracte anterioare;

d). beneficiarii de credite care, la data solicitarii garantiei, au datorii restante la bugetul de stat sau la bugetele locale, la fondurile speciale si la fondul de asigurari sociale;

e). beneficiarii de credit care inregistreaza pierderi la data solicitarii garantiei sau se afla in stare de incapacitate de plata, ori impotriva carora au fost introduse actiuni pentru declararea falimentului, cu exceptia agentilor economici care solicita suplimentarea de credite pentru finalizarea unor proiecte si care inca nu desfasoara activitati de productie;

f). beneficiarii de credit care se incadreaza in categoriile de risc "indoielnic" si "pierdere" conform reglementarilor in vigoare.


Pentru beneficiarii eligibili FEADR FEP, FEGA (administratia publica centrala/locala, beneficiari finantati din venituri bugetare si extra bugetare, etc.) care solicita doar SGB pentru avans, acordarea garantei se face fara analiza proprie de catre FGCR, pe baza urmatoarelor documente:

  • solicitarea de garantare,

  • referatul institutiei finantatoare,

  • documentul de aprobare a SGB-ului,

  • contractul de finantare nerambursabila APDRP si a

  • contractului incheiat cu banca.


Beneficiarii de credite/alte angajamente bancare, pot fi:

1). Persoane fizice/juridice beneficiare ale Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurala, Fondului European Piscicol si Fondului European de Garantare Agricola.
2). Producatori agricoli - persoane fizice autorizate, sau asociatii de fermieri constituite conform legii, ce lucreaza suprafete de teren agricol aflate in proprietate sau arendate pe baza de contract, cresc animale, realizeaza productie agricola, prelucreaza, comercializeaza produsele agricole obtinute sau executa lucrari agricole;

3). Producatori agricoli individuali inregistrati in Registrul exploatatiilor agricole;

4). Societati comerciale sau agricole cu capital privat sau majoritar privat, care desfasoara activitate agricola sau de procesare a produselor agricole;

5). Asociatii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole sau alte forme de asociere in agricultura si Legii cooperativelor agricole nr. 566/2004;

6). Asociatii agricole familiale, grupuri de producatori si cooperative agricole, constituite conform legislatiei in vigoare;

7). Consiliile locale si asociatii ale consiliilor locale - pentru proiecte de infrastructura rurala tehnico-edilitara si drumuri forestiere;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu